BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku.

Skip to content