Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice – Wola Krogulecka na odcinku w km ok 0+000 – 0+290 wraz z budową parkingu


 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

TYTUŁ PROJEKTU:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice – Wola Krogulecka na odcinku w km ok 0+000 – 0+290 wraz z budową parkingu”

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DZIAŁANE: 7.4.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej

CEL Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

 

BENEFICJENT:                                           Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA DOFINANSOWANIA:               914 442,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE:     500 000,00 zł

Okres realizacji:                                         2018 – 08.2020

Data podpisania umowy o dofinansowanie:   21.11.2018

 

Przy Szkole Podstawowej w Barcicach powstanie duży parking i zatoki postojowe. Samorząd Województwa Małopolskiego na wniosek naszej gminy dofinansował inwestycję kwotą 0.5 mln zł. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest odnowa centrum miejscowości Barcice oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Wiceburmistrz Kazimierz Gizicki odebrał z rąk wicemarszałka Stanisława Sorysa i przewodniczącej Sejmiku Województwa Urszuli Nowogórskiej promesę na 500 tys. zł. Promesy, które trafiły do beneficjentów z Sądecczyzny to efekt rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego odnowy obszarów wiejskich. W jego ramach można było starać się m.in. o dofinansowanie inwestycji w obiektach pełniących funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Nasze zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Barcice – Wola Krogulecka (około 230 mb), ale przede wszystkim budowy chodnika lewostronnego i prawostronnego, wykonania miejsc postojowych, zatok postojowych (lewo i prawostronnych), parkingu na działce przyległej do pasa drogowego, kanalizacji deszczowa i odwodnienia drogowego – to szczegóły inwestycji, dzięki której znacznie poprawi się bezpieczeństwo przy szkole podstawowej w Barcicach, a rodzice odwożący dzieci do szkoły będą mogli spokojnie zaparkować.

Cały koszt inwestycji szacuje się na ponad 900 tys. złotych.

AKTUALNOŚCI:
LISTOPAD 2018 

21.11.2018 Burmistrz Starego Sącza – Jecek Lelek podpisał w umowę na dofinansowanie projektu: “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice – Wola Krogulecka na odcinku w km ok 0+000 – 0+290 wraz z budową parkingu”.

Skip to content