Dotacje do wymiany kotłów węglowych

Gmina Stary Sącz dofinasowuje wymianę pieców węglowych. Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł. Na wsparcie mieszkańców w budżecie zabezpieczono pół miliona złotych.

Warto się pospieszyć, bo o przyznaniu dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków do urzędu, a pula jest ograniczona. Dotacje można zyskać na koszty kwalifikowane, czyli demontaż starego kotła oraz zakup i montaż nowego pieca.

Dotacja dotyczy wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na kotły gazowe, ewentualnie na biomasę (kotły na pellet lub zgazowujące drewno). Podstawowy warunek to likwidacja wszystkich dotychczas używanych pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Pieca nie można wymienić przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą Stary Sącz (to będzie skutkować) brakiem refundacji poniesionych kosztów).

Pod koniec roku 2022 Rada Miejska w Starym Sączu przyjęła uchwałę zmieniajacą regulamin udzielania dotacji w ramach projektu pn.”Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotłygazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i umożliwiła ubieganie się o dofinansowanie do zakupu pomp ciepła.

Ten program wsparcia mieszkańców można łączyć z rządowym Programem Czyste PowietrzePunkt obsługi tego programu znajduję się w Urzędzie Miejskim. Tutaj na wszelkie Państwa wątpliwości odpowiedzą ekodoradcy.

Kontakt:
Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
Referat Ochrony Środowiska, tel. 18 446 02 70 wew. 148Rozliczenie dotacji musi nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2023 r.

DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU

1. Złóż wniosek o dotację
2. Czekaj na rozpatrzenie wniosku
3. Podpisz umowę z Gminą Stary Sącz
4. Wymień piec, zlikwiduj stary kocioł
5. Zapłać wykonawcy
6. Zgromadź niezbędne dokumenty
7. Złóż wniosek o rozliczenie dotacji
8. Czekaj na refundację

Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminie

DRUKI DO POBRANIA

Skip to content