Obwieszczenie o o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Instalacja do przerobu kopaliny zlokalizowana na działkach ew. o nr: 5, 6, 7/2, 8/6, 8/4, 9, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 13/1, 14, 15, 3907, 16/2, 17, 18/2, 19/2, 20/2 w m. Stary Sącz gm. Stary Sącz” na wniosek: Sądeckich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Sp. z o. o. ul. Batorego 90, 33-300 Nowy Sącz

Czytaj dalej

Zawiadomienie – postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w km ok. 11+000 – km 13+400 (wraz budową obejścia m. Barcice) w km ok. 18+300 – km 20+000 i w km 20+600 – 21+400 w ramach Programu: Wzmocnienie nośności nawierzchni dróg krajowych do 115 kN/os” nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a.

Czytaj dalej
Skip to content