Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 34/14 o pow. 0,0865 ha, 34/20 o pow. 0,1072 ha, 1299/5 o pow. 0,1586 ha położone w Starym Sączu objęte księgą wieczystą numer NS1S/00040279/1 oraz oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 34/17 o pow. 0,1484 ha położona w Starym Sączu, objęta księgą wieczystą numer NS1S/00038437/0.

Czytaj dalej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAREGO SĄCZA ZAWIADAMIAM : o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 04.09.2023r. do 27.09.2023r. projektów zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”Gabon” “Moszczenica Niżna”, “Stary Sącz-Plan Nr1C”,”Stary Sącz-Plan Nr 4A”, Stary Sącz-Plan Nr5A, “Stary Sącz-Plan Nr 8” oraz “Gołkowice Górne 9” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT- Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, iż w dniach 4-6 sierpnia 2023 r. w ramach “Wielkiej Defilady pod hasłem Silna Biało-Czerwona” na drogach niemal całej Polski, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

Czytaj dalej
Skip to content