O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Starego Sącza: zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja wydobywania kopaliny ze złoża piaskowców magurskich „Barcice 2” w granicach zmniejszonego obszaru górniczego o 1,7504 ha, obejmująca prolongatę ważności koncesji na wydobywanie kopaliny w obrębie części działek ewidencyjnych nr 374/1, 374/2, 389, 401/2, 401/3, 401/5, 413/2, 413/4, 414 położonych w Barcicach gm. Stary Sącz.

Czytaj dalej

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 06.03.2023r. do 31.03.2023r. projektów zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Gaboń” oraz „Moszczenica Niżna” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gaboń Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Moszczenica Niżna

Czytaj dalej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: „Kontynuacja wydobywania kopaliny ze złoża piaskowców magurskich „Barcice 2” w granicach zmniejszonego obszaru górniczego o 1,7504 ha, obejmująca prolongatę ważności koncesji na wydobywanie kopaliny w obrębie części działek ewidencyjnych nr 374/1, 374/2, 389, 401/2, 401/3, 401/5, 413/2, 413/4, 414 położonych w Barcicach gm. Stary Sącz.”:

Czytaj dalej
Skip to content