Inter-aktywni w Gminie Stary Sącz

TYTUŁ PROJEKTU: Inter-aktywni w Gminie Stary Sącz

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020

OŚ PRIORYTETOWA: III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

DZIAŁANIE: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Beneficjent:                                                    Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu:                             147 840,00 PLN  

Wartość dofinansowania z funduszy UE:           147 840,00 PLN  

Okres realizacji:                                              01.09.2018 –  30.11.2019

Data podpisania umowy o dofinansowanie:        31.07.2018

 

W ramach projektu odbędą się 352h szkoleń rozłożonych na 22 spotkania (w systemie weekendowym 2x8h lub w tygodniu głównie popołudniami 4x4h), których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych. Projekt skierowawny jest do osób w wieku od 25 lat. Szkolenie będzie odbywało się w 12 osobowych grupach podczas 22 szkoleń po 16 godzin dydaktycznych. Dla uczestników przewidziany jest catering, a nad całością czuwać będzie odpowiednio wykwalifikowana kadra.

Więcej informacji na o realizowanych tematach zajęć: tutaj

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Deklaracja przystąpienia do projektu

Załącznik 1 – do deklaracji przystąpienia do projektu

Załącznik 2 – do deklaracji przystąpienia do projektu

Załącznik 3 – do deklaracji przystąpienia do projektu

 

.

Skip to content