PLAC ZABAW I BOISKO WIELOFUNKCYJNE – GOŁKOWICE DOLNE


 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach Dolnych

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DZIAŁANIE: 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

 

CEL: Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarem

 

BENEFICJENT:                                                      Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:                               299 742 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE:             190 726 PLN (63,63%)

OKRES REALIZACJI:                                                18.08.2017- 31.12.2022

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE   18.08.2017

 

W Gołkowicach Dolnych (os. Podlesie) powstanie boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. Gmina Stary Sącz uzyskała na ten cel prawie 200 000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Boisko ze sztuczną nawierzchnią i plac zabaw powstaną obok budynków spółdzielni mieszkaniowej „Stokrotka” po drugiej stronie drogi biegnącej w kierunku firmy Basso.

 Stan przed realizacją zadania:        

Stan po realizacji zadania:

AKTUALNOŚCI:

CZERWIEC  2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający Gminy Stary Sącz informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone pod nazwą: Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach Dolnych zostało unieważnione. W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. do dnia 29.06.2017r. do godziny 10:30 nie wpłynęła żadna oferta.

Szczegóły:
http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2017_06_29_Zawiadomienie_o_uniewaznienieu_postepowania.pdf

CZERWIEC 2017

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Stary Sącz ogłasza nabór na realizację zamówienia publicznego pn.: ”Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach Dolnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane”

Termin składania ofert i wniosków: 29.06.2017 r. do godz. 10:30

Szczegóły:
http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2017_06_14_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

PAŹDZIERNIK 2017

W związku z faktem, iż do poprzedniego ogłoszenia nie wpłynęła żadna oferta ponowiono przetarg gdzie udało się wyłonić wykonawcę. Za najkorzystniejszą ofertę uznano wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty odpowiada treści SIWZ, oferta Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informacja z otwarcia ofert:

bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2017_10_11_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Więcej informacji o przetargu:

http://bip.stary.sacz.pl/pl/3385/2,61301/budowa-placu-zabaw-i-boiska-wielofunkcyjnego-w-golkowicach-dolnych.html

KWIECIEŃ 2018

Trwają pracę nad realizacją zadania

CZERWIEC 2018

Plac zabaw już otwarty. Dzięki współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udało się zakończyć inwestycję. Dzieci zarówno z Gołkowic jak i pobliskich miejscowości mogą korzystać z obiektu!

Regulamin korzystania z obiektu: REGULAMIN

Skip to content