Boisko wielofunkcyjne w Barcicach


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 

Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Barcicach”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarem

Działanie: 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

BENEFICJENT:                                              Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 269 316,17 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE      171 365,00 zł

OKRES REALIZACJI:                                       11.2018 – 28.11.2019

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:  28.11.2018

 

CEL: poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarempoprawa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej.

PLANOWANE EFEKTY: poprawa jakości przestrzeni i tworzenie nowej infrastruktury rekkreacyjnej, poprawa warunków do rekreacji, poprawa jakości i integralności wizualnej krajobrazu Barcic.

 

Dzięki uzyskanemu wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Barcicach na działce nr. 173 powstanie boisko wielofunkcyjne. Urządzenie boiska wielofunkcyjnego umożliwi mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego. Obiekt będzie ogólnodostępny. Realizacja zdania wpłynie na poprawę i rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 

AKTUALNOŚCI:

LIPIEC 2019

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę wielofunkcyjnego boiska w Barcicach.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: GB Technology s.c. Grzegorz Ludwicki, Bernard Wójcik,

Józef Ludwicki ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce.

 

Więcej informacji tutaj

LISTOPAD  2018

Podpisanie umowy na dofinansowanie.

Skip to content