TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W BARCICACH

TYTUŁ PROJEKTU: Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

PODDZIAŁANIE: Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

BENEFICJENT:                   Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:                1 031 169, 53 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE:      528 778, 24 PLN

OKRES REALIZACJI:         31.8.2018

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:        5.07.2017

GŁÓWNYM CELEM  projektu jest poprawa i dostępność placówek edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia poprzez podniesienie poziomu nauczania w Szkole Podstawowej w Barcicach, stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, która wspiera rozwój kapitału społecznego. Celem bezpośrednim tego przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach.

Termomodernizacja obejmie docieplenie ścian budynków i stropu nad ostatnią kondygnacją. W szczególności dotyczy to najstarszej części szkoły powstałej jeszcze w latach 30-tych ubiegłego wieku. Głęboka termomodernizacja obejmie również generalny remont kotłowni z wymianą pieca na nowoczesny zespół grzewczy. Szkołę będą ogrzewać po remoncie dwa kotły o mocy znamionowej 276 kW (138 kW każdy).

 

Aktualności

WRZESIEŃ 2018

Zakończenie prac

LISTOPAD 2017

Rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację szkoły w Barcicach

Dnia 14 listopada 2017 roku rozstrzygnięto przetarg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Budowlana “SOPATA”.

Więcej informacji: tutaj

PAŹDZIERNIK 2017

Ogłoszenie przetargu na wykonanie

Dnia 2017-10-05 r. Gmina Stary Sącz ogłosiła przetarg na projekt zatytułowany: “Głęboka termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach – Roboty budowlane”.

Więcej informacji: tutaj

LIPIEC 2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie

5 lipca 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim WM a Gminą Stary Sącz na realizację zadania pt. “Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach”.

Skip to content