Budowa odcinka drogi gminnej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu

Nazwa Inwestycji: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu

Numer Edycji: 1/2021

Kwota promesy: 9.500.000,00 PLN

Całkowita wartość: 13 662 677,06 PLN

Planowana data zakończenia Inwestycji: 21.10.2024

Opis Inwestycji: Zadanie obejmuje: opracowanie projektu budowlanego wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, budowę nowej drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego o nawierzchni mineralno-bitumicznej na odc. od SAG do ul. Podegrodzkiej ok. 1,0 km, rozbudowę drogi ul. Podegrodzkiej o nawierzchni mineralno-bitumicznej na odc. ok. 0,43 km, budowę obiektu mostowego, budowę skrzyżowania w formie ronda, budowę chodników, budowę ścieżek rowerowych, budowę oświetlenia, budowę odwodnienia, budowę urządzeń BRD i innej infrastruktury techn. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

AKTUALNOŚCI

Sierpień 2022

W dniu 08.08.2022 Gmina Stary Sącz złożyła Oświadczenie do Promesy, gdzie wskazany został Wykonawca zadania : ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kamienica 1000, 34-608 Kamienica. Wartość wynagrodzenia za wykonaną pracę wynosiła: 13 662 677,06 PLN.

Lipiec 2022

Gmina Stary Sącz w dniu 20.07.2022 złożyła wniosek o udzielenie Promesy, a w dniu 21.07.2022 została już udzielona Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/8979/PolskiLad, na kwotę 9.500.000,00 PLN co stanowiło 69,53% ostatecznej wartości Inwestycji.

Skip to content