Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu, Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu, Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: 11.1 Rewitalizacja miast

PODDZIAŁANIE: 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

 

BENEFICJENT:                                  Gmina Stary Sącz

WAROŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:      7 471 193,69 PLN

WARTOŚC DOFINANSOWANIA UE:             5 368 912,35 PLN

OKRES REALIZACJI:                                                01-06-2017 – 31-12-2019

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANI:         06.06.2018

 

CEL: Celem głównym projektu jest poprawa i dostępność placówek edukacyjnych i poprawa jakości kształcenia.Cel realizowany będzie za pośrednictwem celów szczegółowych, na które składają się:
– podniesienie poziomu nauczania w jednostkach edukacyjnych Gminy Stary Sącz,
– tworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni publicznych, wspierających rozwój kapitału społecznego.
Celem bezpośrednim projektu jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu poprzez rozbudowę o salę gimnastyczną.

PLANOWANE EFEKTY: polepszenie warunków kształcenia uczniów i warunków bytowych kadry nauczycielskiej, pedagogicznej oraz peronelu administracyjnego i pomocniczego placówki, poprawa wizerunku szkoły i jej bezpośredniego otoczenia, przywrócenie dawnych funkcji terenowi oraz wzbogacenie o nowe możliwości, dostęp do wysokiej jakości infrastruktury sołecznej pełniącej funkcje edukacyjne.

Przebudowa obejmuje budowę nowej Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem, zapleczem sanitarnym oraz budowę 38 miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych. Dla części projektowanej przewidziano nowe instalacje kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wody oraz oświetlenie zewnętrzne. Projekt będzie wykorzystany na cele edukacyjne i społeczne, udostępniany bezpłatnie.

Hala powstanie na miejscu dotychczasowej. Będzie zawierała trybuny na 200 osób, pełnowymiarową halę sportową do piłki siatkowej, ręcznej, nożnej i koszykówki, w pełni zintegrowaną z budynkiem szkoły podstawowejLokalizacja ma służyć szkole, a w godzinach pozalekcyjnych mieszkańcom, klubom sportowym i innym rozgrywkom od świtu do późnych godzin wieczornych. Tak jak jest to przyjęte przy Szkole Podstawowej nr 2.

5d6fc5f0b8d0c_o_large
5d6fc5f83d325_o_large
5d6fc5fbeac29_o_large
5d6fc61f44b3a_o_large
5d6fc62de5602_o_large
5d6fc64fd553d_o_large
5d6fc65fa0f7c_o_large
5d6fc663928cd_o_large
5d6fc60025707_o_large
5d6fc60949660_o_large
pobierz (3)

Poprzednie
Następne

AKTUALNOŚCI:

WRZESIEŃ 2019

Uroczyste otwarcie hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu

Symboliczne światło olimpijskie na uroczystości otwarcia pełnowymiarowej hali sportowej w Starym Sączu zapalił wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

KWIECIEŃ 2019

Przegląd postępów realizacji inwestycji

GRUDZIEŃ 2018

CZERWIEC 2018

Podpisanie umowy

7 czerwca 2018 roku Burmistrz Jacek Lelek podpisał z wykonawcami umowę na realizacje zamówienia publicznego pn.: ”Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu, Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem”

MAJ 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 29.05.2018r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego. W przetargu zwyciężyła firma Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej, C.O. i Gaz Marcin Pietruszka.

Więcej informacji: tutaj

Maj 2018

Otwarcie ofert

15.05.2018 o godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie ofert na realizacje zamówienia publicznego pn.: ”Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu, Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane”. Do przetargu zgłosiło się 4 wykonawców.

Więcej informacji: tutaj

KWIECIEŃ 2018

Ogłoszenie przetargu

Dnia 19.04.2018 ogłoszono nabór na realizacje zamówienia publicznego pn.: ”Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu, Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane”.

Więcej informacji: tutaj

KWIECIEŃ 2018

Wybór projektów do dofinasowania

Łącznie do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 wybrano 41 zadań na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 227 522 424,77 zł. Wśród wybranych na 13 pozycji znalazł się projekt Gminy Stary Sącz „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu, Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem”.

Więcej informacji o naborze: tutaj

LIPIEC 2017

03.07.2017 – Uzyskanie pozwolenia od organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

CZERWIEC 2017

20.06.2017 – Uzyskanie pozwolenia na budowę od organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

Skip to content