MSiT – LKS „BARCICZANKA”


TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego dla LKS „Barciczanka” w Barcicach

PROGRAM: Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej

FUNDUSZ: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

 

BENEFICJENT:                                              Gmina Stary Sącz
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:                        2 848 800 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:                              1 126 200 PLN
TERMIN REALIZACJI:                                       30.09.2017
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:    16.09.2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizację obiektów LKS Barciczanki. Boisko ze sztuczną nawierzchnią posiada wymiary 90×60

AKTUALNOŚCI:

WRZESIEŃ 2017

Otwarcie nowego obiektu

09.09.2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałego zaplecza sanitarno- szatniowego oraz zmodernizowanego boiska piłkarskiego LKS „Barciczanka”.

PAŹDZIERNIK 2016

Rozstrzygnięcie przetargu

10.10.2016 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalnego wraz z boiskiem dla LKS „Barciczanka” w  Barcicach.

Szczegóły: http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2016_10_10_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty(BIP).pdf

WRZESIEŃ 2016

Podpisanie umowy o dofinansowanie

16 września  2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Stary Sącz na realizację zadania pt. „Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego dla LKS Barciczanka w Barcicach. Całość dofinansowania opiewa na kwotę 1 126 200 zł.

Skip to content