Zdalna Szkoła +

TYTUŁ PROJEKTU: Zdalna Szkoła  +
FUNDUSZ:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.
DZIAŁANIE: 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 BENEFICJENT: Gmina Stary SączWARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:  145 000,00 PLNWARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE:  145 000,00 PLNOKRES REALIZACJI: 26.06.2020 – 12.2020DATA PODPISANIA UMOWY O POWIERZENIE GRANTU:  16.06.2020 r.  CEL PROJEKTU:  Głównym celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego dla  starosądeckich szkół, które trafią do grupy potrzebujących uczniów w celu usprawnienia zdalnej nauki. PLANOWANE EFEKTY:  Usprawnienie, poprawa jakości i umożliwienie zdalnej nauki uczniom starosądeckich szkół w czasie wprowadzonego stanu epidemii. 
AKTUALNOŚCI
27.06.2020 rok W dniu wczorajszym tj. 26.06.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącym realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” Gmina Stary Sącz podpisała Umowę  z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na realizację owego projektu. Gminie przyznane zostało 145 000,00 zł za które już  niedługo Gmina  zakupi komputery . Sprzęt zostanie przekazany najbardziej potrzebującym nauczycielom i uczniom starosądeckich szkół (w tym uczniom z rodzin wielodzietnych) ułatwiając im tym samym sprawną zdalną naukę.
20.06.2020 rok Gmina Stary Sącz w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” zakupiła 47 sztuk komputerów. Sprzęt jest wyposażony w niezbędne oprogramowanie i  ma służyć nauczycielom i uczniom gminnych szkół.  W pierwszej kolejności sprzęt ma trafić do osób najbardziej potrzebujących nauczycieli i uczniów (w tym uczniów pochodzących z wielodzietnych rodzin). Wszystko po to, aby umożliwić i ułatwić korzystanie z edukacji wirtualnej. Przypominamy, iż jest już to drugi taki zakup sprzętu komputerowego w naszej gminie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w czasie Pandemii COVID-19.

Skip to content