Strefa Aktywności Gospodarczej


Starosądecka Strefa Aktywności Gospodarczej powstała w granicach miasta przy ul. Wielki Wygon. Gmina Stary Sącz skupiła działki, scaliła grunty i sprzedała przedsiębiorcom w postępowaniu przetargowym. W tym momencie w obrębie strefy działa, bądź prowadzi inwestcyje kilka dużych firm: Kalmar, Batim, Car Special, Ekran, Expert Glass, czy Kolbon Oak.

Potencjał rozwojowy strefy zwiększy prowadzona aktualnie inwestycja połączenia SAG z Drogą Wojewódzką 969 (obwodnica Starego Sącza) oporzez rondo i drogę wewnętrzną do strefy. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej. Projektowany odcinek drogi gminnej o długości ok. 417,0 ma do celowo stanowić połączenie drogi wojewódzkiej 969 ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu. Ponadto powstanie system kanalizacji i odwodnienia, ścieżka rowerowa, budowa chodnika, sytemu odwodnienia powierzchniowego (rowy, przepusty), oświetlenie ronda, drogi gminnej oraz przejść dla pieszych. Dzięki tej inwestycji powstanie połączenie Strefy Aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką oraz gminną dostosowaną do odpowiednich norm nośności. Dla przedsiębiorców powstanie drogi łączącej SAG z droga gminną i dalej w sposób bezpieczny z drogą wojewódzką jest ważną, bo dobra jakość dróg wpływa w bezpośredni sposób na funkcjonowanie firm, sprawność obsługi oraz koszt utrzymania pojazdów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Urząd Miejski w Starym Sączu

33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, e-mail: gmina@starysacz.um.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 – 16.30; wtorek, środa, czwartek, piątek  7.30 – 15.30

(18) 446-02-70

Skip to content