Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Kwota przyznanego dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ogółem wynosi: 18 901 520,00 PLN.

Lista zadań:

 1. Budowa ciągów pieszo-spacerowych – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 2.
 2. Budowa mostku na Moszczeniczance – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 2.
 3. Rozbudowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia i rozwoju usług turystycznych – budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do centrum rekreacyjnego STAWY – – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 1.
 4. Budowa drogi w centrum rekreacyjnym STAWY – budowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do rozwoju usług turystycznych – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 1.
 5. Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy centrum rekreacyjnym STAWY – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 1.
 6. Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego na Woli Kroguleckiej – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 3.
 7. Budowa punktu widokowego w Przysietnicy – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 3.
 8. Rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 1.
 9. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego w Moszczenicy – budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 3.
 10. Budowa centrum rekreacji w Starym Sączu – PUMPTRACK – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 3.
 11. Budowa ścieżki rowerowej na Lipie wraz z budową parkingu dla turystów – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 2.
 12. Punkt Obsługi Rowerzysty – Gołkowice – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 2.
 13. Budowa przedszkola w Moszczenicy Niżnej
 14. Budowa przedszkola w Przysietnicy
 15. Budowa żłobka w Starym Sączu
Skip to content