Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych


TYTUŁ PROJEKTU: „2023 Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych”

Program operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:  4. Regionalna polityka energetyczna

DZIAŁANIE: 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

PODDZIAŁANIE: 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- spr

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 1 559 473,77 PLN

OKRES REALIZACJI: 29.08.2023 – 29.12.2023

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 29.08.2023

DATA PODPISANIA ANEKSU: 12.12.2023

Skip to content