MIRS 2023

TYTUŁ PROJEKTU: „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-sportowa- MIRS”

TYTUŁ ZADANIA: Modernizacja kompleksu sportowego w Przysietnicy.

DOFINANSOWANIE: Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 194 832,00 PLN

WARTOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ: 97 416,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 01.05.2023 – 31.12.2023

Skip to content