Przystanek kultura

Tytuł projektu: Przystanek Kultura

Partner wiodący: Fundacja Sądecka

Partner mikroprojektu:  Miasto Nowy Sącz, Gmina Bobowa, Obec  Lenartov, Gmina Stary Sącz

Os priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Kod interwencji: 091. Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji:  01.2020 – 12.2020

Wartość mikroprojektu: 112 053,00 €

Data podpisania Umowy o dofinansowanie mikroprojektu:  10.01.2020r.

 

Opis projektu: Dziedzictwo kulturowe na obszarze realizowanego projektu posiada bardzo wysokie walory kulturowo-przyrodnicze i stanowi potencjał do zrównoważanego wykorzystania w gospodarce, usługach publicznych i społeczeństwie. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców poprzez zapewnienie im innowacyjnych i interaktywnych miejsc wypoczynku popularyzujących wydarzenia kulturalne i sportowe w regionie oraz aktywny wypoczynek. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowych, inteligentnych form promocji środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego i skutecznego sposobu ich wykorzystania, zwłaszcza w sektorze usług czasu wolnego. W ramach projektu po raz pierwszy w regionie transgranicznym powstaną jednakowe, interaktywne (dzięki zamontowanym monitorom) przystanki turystyczne, charakterystyczne tylko dla pogranicza polsko – słowackiego, które poprawią jego wizerunek wśród turystów i mieszkańców.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu pogranicza polsko – słowackiego poprzez stworzenie innowacyjnej sieci infrastruktury turystycznej, która pobudzi do dalszego rozwoju zrównoważonej turystyki.

 

Dzięki realizacji projektu pogranicze polsko – słowackie stanie się wiodącym regionem oferującym mieszkańcom i turystom innowacyjne rozwiązania techniczne, a zarazem wpływające na zrównoważony rozwój turystyki. W konsekwencji działania związane z powstaniem interaktywnych miejsc wypoczynku przyczynią się do podwyższenia jakości i komfortu życia mieszkańców regionu, dzięki uzyskaniu dostępu do atrakcyjnej infrastruktury służącej poprawie zdrowia i kondycji, a co za tym idzie – zwiększy się wykorzystanie lokalnych tras rowerowych, pieszych i biegowych oraz upowszechnią się lokalne działania kulturalne.

 

Genezą realizacji projektu jest wyjście naprzeciw turystom (zwłaszcza aktywnym) i zapewnienie im produktów i usług spełniających ich oczekiwania i sprawiających, że będą chcieli korzystać z infrastruktury regionu pogranicza i uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

 

Skip to content