Przystanek kultura

Tytuł projektu: Przystanek Kultura

Partner wiodący: Fundacja Sądecka

Partner mikroprojektu:  Miasto Nowy Sącz, Gmina Bobowa, Obec  Lenartov, Gmina Stary Sącz

Os priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Kod interwencji: 091. Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji:  01.2020 – 12.2020

Wartość mikroprojektu: 112 053,00 €

Data podpisania Umowy o dofinansowanie mikroprojektu:  10.01.2020r.

Opis projektu
Cel projektu
Efekty projektu
Geneza projektu
KONTAKT
Opis projektu

Dziedzictwo kulturowe na obszarze realizowanego projektu posiada bardzo wysokie walory kulturowo-przyrodnicze i stanowi potencjał do zrównoważanego wykorzystania w gospodarce, usługach publicznych i społeczeństwie. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców poprzez zapewnienie im innowacyjnych i interaktywnych miejsc wypoczynku popularyzujących wydarzenia kulturalne i sportowe w regionie oraz aktywny wypoczynek. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowych, inteligentnych form promocji środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego i skutecznego sposobu ich wykorzystania, zwłaszcza w sektorze usług czasu wolnego. W ramach projektu po raz pierwszy w regionie transgranicznym powstaną jednakowe, interaktywne (dzięki zamontowanym monitorom) przystanki turystyczne, charakterystyczne tylko dla pogranicza polsko – słowackiego, które poprawią jego wizerunek wśród turystów i mieszkańców.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu pogranicza polsko – słowackiego poprzez stworzenie innowacyjnej sieci infrastruktury turystycznej, która pobudzi do dalszego rozwoju zrównoważonej turystyki.

Efekty projektu

Dzięki realizacji projektu pogranicze polsko – słowackie stanie się wiodącym regionem oferującym mieszkańcom i turystom innowacyjne rozwiązania techniczne, a zarazem wpływające na zrównoważony rozwój turystyki. W konsekwencji działania związane z powstaniem interaktywnych miejsc wypoczynku przyczynią się do podwyższenia jakości i komfortu życia mieszkańców regionu, dzięki uzyskaniu dostępu do atrakcyjnej infrastruktury służącej poprawie zdrowia i kondycji, a co za tym idzie – zwiększy się wykorzystanie lokalnych tras rowerowych, pieszych i biegowych oraz upowszechnią się lokalne działania kulturalne.

Geneza projektu

Genezą realizacji projektu jest wyjście naprzeciw turystom (zwłaszcza aktywnym) i zapewnienie im produktów i usług spełniających ich oczekiwania i sprawiających, że będą chcieli korzystać z infrastruktury regionu pogranicza i uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

KONTAKT

Fundacja Sądecka

Biuro: ul. Barbackiego 57 33-300 Nowy Sącz

www.sadeczanin.info

tel. 18 475 16 20

e-mail: sekretariat@sadeczanin.info

Galeria zdjęć:

IMG20220118131805
IMG20220118131759
IMG20220118131728
IMG20220118131642
IMG20220118131629
IMG20220118131626
IMG20220118131616
IMG20220118131605
DSC_0399
DSC_0397
DSC_0396
DSC_0392
DSC_0387
1

Poprzednie
Następne

Aktualności

LIPIEC 2021

Na osiedlu Słonecznym w Starym Sączu dostępna jest już nowoczesna wiata przystankowa, która została wybudowana w ramach mikroprojektu : „Przystanek Kultura”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg  V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Wiata składa się z instalacji fotowoltaicznej, która wspomaga oświetlenie przystanku oraz ładowanie telefonów, tabletów przy użyciu stacji USB.

W środku wiaty znajduje się  multimedialny ekran, na którym emitowane będą informacje o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych, sportowych i atrakcjach z których można skorzystać na terenie Gminy Stary Sącz. Przystanek posiada stojak na rowery oraz stacje naprawy rowerów.

Konstrukcja została również wyposażona w monitoring, który ma zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z wiaty, a także ograniczyć wandalizm.

 

 

 

CZERWIEC 2021

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy na realizację  “dostawy i montażu autonomicznej, systemowej wiaty przystankowej wraz z wyświetlaczem” w ramach projektu Przystanek Kultura zgodnie z zasadą konkurencyjności, wybrano wykonawcę :

SOLSUM Sp. z o.o.  (ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna-Zdrój).

Skip to content