Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem tajemnic

TYTUŁ PROJEKTU: Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem tajemnic

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

BENEFICJENT:                                                  Gmina Stary Sącz i Lewocza

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:       130 924,38 €

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE:         96 085,39 €

OKRES REALIZACJI:                                            02.2018 – 03.2019

DATA PODPISANIA UMOWY O UE:     14.05.2018

 

CEL: korzystanie z istnienia cennego dziedzictwa kulturowego i przesłania historycznego w celu podniesienia ogólnej świadomości o dziedzictwie kulturowym oraz opracowaniu nowych produktów i działań w turystyce, stworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości, bliższe poznanie się i nawiązanie bezpośrednich kontaktów między społecznościami pogranicza Polski i Słowacji.

PLANOWANE EFEKTY: powstanie nowej atrakcyjnej infrastruktury turystycznej w wieży kościoła św. Jakuba w Lewoczy, powstanie zaawansowanej aplikacji mobilnej umożliwiającej poznanie atrakcji i histori obydwu miast pogranicza na linii Stary Sącz-Lewocza oraz dostarczenie gotowego produktu turystycznego w postaci gry miejskiej o różnych wariantach, czasie trwania i stopniu trudności.

O PROJEKCIE
REZULTATY PROJEKTU
RAPORT PL I SK
O PROJEKCIE

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem
tajemnic

Projekt realizowany przez Gminę Stary Sącz oraz Miasto Lewocza.

Kontakt do mikrobeneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ, 

Stefana Batorego 25,

33-340 Stary Sącz,

tel. 48184460270,

mail:gmina@stary.sacz.pl

Całkowita wartość projektu: 130 924,38 €

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 96 085,39 €, co stanowi 73.39% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Współfinansowanie z budżetu państwa: 10 042,12 €

Wkład własny: 24 796,87 €

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

– stworzenie aplikacji mobilnej – „Odkrywamy zatarte ślady historii”,

– remont i adaptacja zabytkowego obiektu i nadanie mu funkcji informacji turystycznej w Lewoczy,

– w obydwu miastach odbędę się ogólnopolskie warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dla przewodników i osób związanych z sektorem usług turystycznych.

Głównym celem mikroprojektu jest „wzrost wykorzystania przez mieszkańców regionu transgranicznego i odwiedzających go turystów dziedzictwa kulturowego i Starego Sącza i Lewoczy

Miasta będą korzystać z istnienia cennego dziedzictwa kulturowego i przesłania historycznego w celu podniesienia ogólnej świadomości o dziedzictwie kulturowym oraz opracowaniu nowych produktów i działań w turystyce.

Pokazanie i zachęcenie do aktywnego poznawania historii i kultury a także atrakcyjne narzędzie do zwiedzania miast i poznania ich historii pozwoli na wzajemną wymianę mieszkańców swoją spuścizną. Dzięki jednemu zintegrowanemu produktowi mieszkańcy i osoby odwiedzające Stary Sącz lub Lewoczę będą zachęcane do wizyty w mieście partnerskim aby w równie atrakcyjny sposób poznawać jego tajemnice. Dodatkowym atutem będzie audioprzewodnik, który pozwoli wykorzystać czas podróży na trasie Stary Sacz – Lewocza aby zapoznać się z występującymi po drodze miejscami, związanymi z nimi postaciami ważnymi dla danego terenu. Nowatorskie rozwiązania występują w większości działań w projekcie. Remont wieży w Lewoczy i urządzenie Centrum Informacji Turystycznej będzie wizytówką miasta i zachęci w atrakcyjny sposób do poznania jego historii. Nowatorska aranżacja opracowana przez architektów będzie współgrać z zabytkowym charakterem tego miejsca.

Z kolei profesjonalna i nowoczesna aplikacja na urządzenia mobilne sprawi, że dostęp wiedzy o kulturze pogranicza będzie otwarty dla wszystkich chętnych i to zanim pojawią się oni na ziemi sądeckiej czy lewoczańskiej. Dodatkowym atutem nowego produktu będzie wyposażenie aplikacji mobilnej w gotowe quizy – gry miejskie, powodujące, że poznawanie tajemnic z historii miasta będzie ekscytujące również dla jego mieszkańców. Zagadki, łamigłówki oraz ciekawostki o których nie każdy przeczytał w dostępnych przewodnikach sprawią, że jedną z grup docelowych będą dzieci i młodzież.

Okres realizacji: luty 2018 – marzec 2019

REZULTATY PROJEKTU

Rezultaty po zakończeniu projektu:

 

Aplikacja mobilna – Chronimy zatarte ślady historii

W ramach pierwszego zadania powstała zaawansowana aplikacja mobilna z wykorzystująca pliki audio, prezentująca historię, zabytki i atrakcje miast realizujących projekt (Stary Sącz i Lewocza), a także opisująca trasę łączącą obydwa miasta. Dodatkowo aplikacja wyposażona jest w moduł gry miejskiej tzw. quest z różnymi stopniami trudności.

 

Remont i adaptacja części zabytkowego obiektu i nadanie mu funkcji Centrum Informacji Turystycznej w Lewoczy

W ramach drugiego zadania w Lewoczy zaadaptowano pomieszczenia wejściowe w zabytkowej wieży Kościoła Św. Jakuba i utworzono dwa oddzielne pomieszczenia: hol oraz biuro informacyjne. Stworzenie tej przestrzeni pozwoliło zaoferować nowy produkt turystyczny – biuro informacji turystycznej przy wejściu do wieży widokowej. Pomieszczenia te mogą być wykorzystywane nie tylko jako informacja turystyczna ale także jako nowa przestrzeń do organizacji takich imprez, jak wystawy, warsztaty, imprezy towarzyszące.

 

Warsztaty w Starym Sączu dla dzieci i młodzieży oraz dla przewodników i osób powiązanych z sektorem usług turystycznych

Warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dla osób zajmujących się turystyką były głównym zadaniem projektu. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z historią, a następnie prowadzeni w niewielkich grupach przez moderatora poznawali miejsca, najważniejsze fakty i wydarzenia obu miast. W ramach warsztatów każda z grup opracowała swój scenariusz gry miejskiej, z której najciekawsze pomysły zostały wykorzystane przy rozwoju aplikacji mobilnej. Na koniec najlepsze grupy zostały nagrodzone przez organizatorów.

RAPORT PL I SK

Opis raport SK→

Opis raport PL→

Aplikacja mobilna

Stary Sącz i Lewocza – szlakiem tajemnic to przewodnik w postaci aplikacji na urządzenia mobilne przedstawiający najciekawsze zabytki i miejsca warte zobaczenia w najurokliwszych miasteczkach polsko-słowackiego pogranicza. Aplikacja przez gry miejskie, audioprzewodnik, bazę atrakcji prezentuje historię, zabytki, najciekawsze miejsca Starego Sącza i Lewoczy oraz dużą bazę informacji praktycznych interesujących turystę. Administrator dzięki dostępowi do CMS, czyli systemu zarządzania treścią aplikację może rozszerzać, dodawać treści i modyfikować wraz z rozwijającą i zmieniającą się ofertą turystyczną. Dlatego też achęcamy nie tyllko do pobierania i korzystania, ale też do uwag, które można przesyłać na adres: rkamienski@starysacz.um.gov.pl

Aplikacja jest wyposażona w audioprzewodnik w trzech językach, a informacja o miejscu, zabytku itp. jest uruchamiana automatycznie za pomocą sygnału GPS po zbliżeniu się do obiektu, kiedy użytkownik ma uruchomioną aplikację. Dotyczy to także najciekawszych miejsc na trasie Stary Sącz – Lewocza, jak Piwniczna, Rytro, Stara Lubowla, Kieżmark itp. Aplikacja wyposażona jest geolokalizację, planer, czytnik kodów QR. Turysta będzie mógł poznając ciekawe wydarzenia, miejsca i osoby w Starym Sącz i Lewoczę skorzystać z czterech gier miejskich (dwóch po Lewoczy i dwóch po Starym Sączu) w wersjach językowych polskiej i słowackiej. Choć to gry typowo mobilne i niektóre zadania można wykonać tylko w aplikacji. Wsparciem dla graczy są ulotki informacyjne dotyczące questów wraz z zadaniami, które można pobrać w informacjach turystycznych w Starym Sączu i Lewoczy. Tam też zgłosić się po pieczęć i małą nagrodę po zakończeniu questu. Aplikacja jest do pobrana za darmo sklepach Google Play i App Store (AndroidiOS)

Częścią transgranicznego projektu partnerskich miast były również warsztaty turystyczne, które posłużyły m.in do wypracowania pomysłów na questy, które znajdują się w aplikacji. W ramach projektu Lewocza przystosowała część wieży bazyliki św. Jakuba dla informacji turystycznej.

 

 

Mikroprojekt: „Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem tajemnic

Projekt realizowany przez Gminę Stary Sącz (partner wiodący) i Miasto Lewocza (partner), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Kontakt do mikrobeneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ,ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz,
tel. +48 18 446 02 70,gmina@stary.sacz.pl

Skip to content