Cyfrowa Gmina

TYTUŁ PROJEKTU: Cyfrowa gmina

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

DZIAŁANIE: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 713 790,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE: 713 790,00 zł

UMOWA: Umowa o powierzenie grantu o numerze 4916/3/2022 pomiędzy Gminą Stary Sącz, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa

CEL PROJEKTU: Celem programu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

AKTUALNOŚCI:

Lipiec 2022

W dniu 2022-07-06 została zawarta umowa pomiędzy Gminą Stary Sącz, 33-340 Stary Sącz,

a firmą Iterum Sp. z o.o.ul.

Przedmiotem w/w umowy jest świadczenie usług doradztwa technicznego w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

Sierpień 2022

W dniu 2022-08-22 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Stary Sącz, 33-340 Stary Sącz,a Radosławem Szymaszkiem, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Radosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Przedmiotem w/w umowy jest świadczenie usługi diagnozy cyberbezpieczeństwa
w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

Skip to content