Granty PPGR

TYTUŁ PROJEKTU: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PROGRAM:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU
DZIAŁANIE: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
 
BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 16 073,64 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE: 16 073,64 zł
Umowa: Umowa o powierzenie grantu nr 1677/20202 pomiędzy Gminą Stary Sącz, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 
CEL PROJEKTU: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Planowane efekty:  Zakupiony sprzęt posłuży jako wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w szczególności w trakcie nauki zdalnej.

Aktualności:

Wrzesień 2022
W dniu 28.09.2022 Gmina Stary Sącz przekazała beneficjentom ostatecznym zakupione w ramach projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” laptopy wraz z oprogramowaniem.Sierpień 2022
Dnia 30.08.2022 do Gminy Stary Sącz dostarczone zostało 6 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, które zakupiono dzięki pozyskanym środkom w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” .

Skip to content