Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Stary Sącz

Przy wsparciu Województwa Małopolskiego Gmina Stary Sącz zmodernizowała pięć dróg.

 L.p.  NAZWA ZADANIA CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA BRUTTO WKŁAD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WKŁAD WNIOSKODAWCY
 1Droga: „Na Targowisko” w Przysietnicy  nr działki 584/2 o długości 170 mb.149 312,1657 342,00 91 970,16
 2 Droga: „Na Maliniki” w Popowicach nr działki 439 o długości 330mb.123 637,1453 861,0069 776,14
 3Droga: „Do Dworskich pól” w Moszczenicy Wyżnej  nr działki 180 o długości 215 mb.79 758,1235 090,0044 668,12
 4Droga: „Łęgi” w Gołkowicach Górnych nr działki 102 o długości 425 mb159 229,6569 367,0089 862,65
5Droga: „Na Połom” w Barcicach nr działki 1122 o długości 210mb78 678,1834 275,0044 403,18
 Razem590 615,25249 935,00340 680,25

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Skip to content