Doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Stary Sącz

Główny cel projektu to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doposażenie 5 przejść dla pieszych na drogach publicznych w gminie Stary Sącz. Montaż wyświetlaczy prędkości ma na celu wzmocnić działania prewencyjne dotyczące respektowania przepisów oraz zmniejszenia liczby pojazdów przekraczających prędkość, szczególne w okolicach przejść dla pieszych. Poprzez zmniejszenie liczby pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość, poprawi się bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym niechronionych uczestników ruchu.

Planowane efekty projektu: 5 szt. doposażonych przejść dla pieszych.

Wartość projektu: 170 276,94 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 144 735,39 PLN

“Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucje Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego
Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:
1.    Adres e-mail: naduzyciaPOIS@mr.gov.pl
2.    Lub formularza: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Skip to content