Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa 2022

Nazwa zadania: „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barcicach”

Numer Umowy: II/350/SI/3648/22 z dnia 02.11.2022  

Wartość dofinansowania: 47 770,00 zł

Wkład własny: 78 369,43 zł

Całkowita wartość zadania: 126 139,43 zł

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2022

Gmina Stary Sącz w ramach zadania pn.: „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barciach”, wykonała:

– prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję,

– oświetlenie obiektu,

– roboty budowlane i montażowe niezbędne do wykonania zadania.

Dzięki zrealizowaniu zadania mieszkańcy Gminy Stary Sącz, a w szczególności miejscowości Barcice, otrzymali odpowiednio oświetlone i bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

LISTOPAD 2022

Gmina Stary Sącz otrzymała dofinansowanie od Województwa Małopolskiego w kwocie 47 770,00 zł  brutto na realizację zadania pn. „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barciach”.

Skip to content