Deklaracja przez e-puap

Bez wychodzenia z domu i w łatwy sposób można złożyć deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanieo dpadami komunalnymi. Jak to zrobić? Przez platformę ePUAP2. Przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik. 

KROK 1

Wypełnij (właściwy dla siebie) formularz deklaracji i zapisz go na swoim komputerze.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.                                  

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

KROK 2

Zaloguj się na platformie . Jeśli nie masz jeszcze profilu zauanego wskazówki dotyczące założenia profilu zaufanego dostępne są na stronie https://www.gov.pl/ oraz w  filmie.

UWAGA! Profl zaufany potwierdzają on-line banki w bankowości elektronicznej, w tym Bank Spóldzielczy w Starym Sączu)

KROK 3

Kiedy już zalogujesz się na ePUAP “kliknij” po kolei:
Wybierz: „Sprawy ogólne”
 Wybierz: „Pisma do urzędu”
Rozwiń listę i wybierz formularz: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”
Wybierz: „Załatw sprawę”

KROK 4

 Po wybraniu zakładki „Załatw sprawę” ukażą się pola, które należy uzupełnić wg poniższego schematu.

KROK 5

Załącznikiem do pisma jest wypełniona wcześniej deklaracja. Tak uzupełnione pismo podpisz Profilem Zaufanym, ewentulanie jesli masz – Certyfikatem Kwalifikowanym, a następnie wyślij na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gminy Stary Sącz. Gotowe !


Deklaracje można dostarczać również tradycyjnym sposobem, czyli po wydrukowaniu deklaracji, wypełnieniu oraz podpisaniu, należy następnie:
– wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 33 – 340 Stary Sącz,
– lub złożyć na dzienniku podawczym.

UWAGA! Nową deklarację składamy jeśli zaszły jakieś zmiany np: rozpoczęcie kompostowania odpadów, zmiany ilości mieszkańców, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Skip to content