Karta seniora

Ukończyłeś 60 rok życia? Zgłoś się po Ogólnopolską Kartę Seniora, która uprawnia do zniżek  na terenie całej Polski. Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi. Wśród partnerów znajdują się m.in: uzdrowiska, ośrodki zdrowotno-medyczne jak i kulturalne (kina, teatry, muzea) oraz akademie językowe i wiele innych przedsiębiorstw.

Obecnie w program zaangażowało się kilkuset partnerów z całej Polski, a liczba użytkowników Ogólnopolskiej Karty Seniora wynosi ponad 43 tys. osób. MieszkańcyGminy Stary Sącz mogą uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora  z dopiskiem Stary Sącz w Powiatowej i Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz w jej filiach na terenie Gminy Stary Sącz natomiast Ogólnopolską Kartę Seniora bez oznaczenia nazwy Gminy  zgłaszając się osobiście do biura Stowarzyszenia, al. J. Słowackiego 46/30 w Krakowie, tel. 12 429 37 28, lub wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą na adres jw.

Szczegółowa lista partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl. Karta Seniora jest bezpłatna oraz bezterminowa.

Burmistrz Starego Sącza oraz Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora zapraszają instytucje publiczne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz do udziału w programie Ogólnopolska Karta Seniora. Ogólnopolska Karta Seniora jest programem przeznaczonym dla seniorów  powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie całej Polski, którzy dzięki posiadaniu karty, mogą korzystać z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO – Głos seniora. Wierzymy, że podjęcie przez Państwa decyzji o przystąpieniu do Programu zaowocują nie tylko poprawą standardu życia seniorów, poprzez ułatwienie im dostępu do dóbr i usług oferowanych przez Państwa na preferencyjnych zasadach, ale również pozwoli na zbudowanie wizerunku podmiotu przyjaznego seniorom. W celu przystąpienia do Programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony w załączniku oraz na stronie www.glosseniora.pl zgłoszenie należy przesłać do organizatora e-mailem na kartaseniora@manko.pl lub pocztą na adres ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków.

Skip to content