DROGA W BARCICACH – PROW


 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja drogi gminnej nr 294224K „Barcice Górne-Nowa Dzielnica”

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DZIAŁANIE: 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

CEL: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

BENEFICJENT:                                          Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:                     310 000,34 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA  UE:      197 253,00 PLN

OKRES REALIZACJI:                               25.10.2016 – 28.09.2018

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:   25.10.2016

 

W wyniku realizacji operacji zmodernizowana zostanie droga nr 29422K w Barcicach o długości 0,2 km. Inwestycja finansowana jest w 63,3% z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PRZED REALIZACJĄ ZADANIA

PO REALIZACJI ZADANIA:


AKTUALNOŚCI:

WRZESIEŃ 2017

Droga została oddana do użytku – dzięki współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 udało się zakończyć inwestycję.

MARZEC 2017

Rozstrzygnięcie przetargu 

W dniu 28.03.2017 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację projektu. Za najkorzystniejszą uznano  ofertę firmy  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK sp. z o. o. Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica- Zdrój

Szczegóły:
http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2017_03_28_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

MARZEC 2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Stary Sącz ogłasza nabór na realizację zamówienia publicznego pn. „Stary Sącz: Modernizacja drogi gminnej nr 294224K „Barcice Górne – Nowa Dzielnica” w Barcicach
 w km 0+000-0+200 wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudową odcinka wodociągu” – ROBOTY BUDOWLANE

Termin składania ofert lub wniosków:
21.03.2017, godzina 11.30

http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2017_03_06_Ogloszenie_o_zamowieniu.pd

Skip to content