Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn.„Przebudowa drogi gminnej 294204K  Stary Sącz Rondo-Gołkowice Dolne na odcinku I – w km od 3+ 616,87 do km 3+ 639,07 w miejscowości Stary Sącz gmina Stary Sącz na odcinku II – w km od 3+ 671,00  do km 4+116,50  w miejscowości Mostki, Gmina Stary Sącz”  dofinansowano ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

dofinansowanie;             174 861,00 zł

całkowita wartość;          338 250,00 zł

W ramach zadania powstanie infrastruktura mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu tj. peron przystankowy wyniesiony, ścieżka rowerowa, oznakowanie poziome
i pionowe.

Skip to content