Rozbudowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia i rozwoju usług turystycznych – budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do centrum rekreacyjnego STAWY – – w ramach RFIL III – “tarcza górska” zad. 1.

Skip to content