Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

TYTUŁ PROJEKTU: „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”.

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (“Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”)

DZIAŁANIE:  2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

OKRES REALIZACJI: 01.03..2020 – 30.06.2023 r.

 

CEL PROJEKTU:  podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie gminy Stary Sącz.

PLANOWANE EFEKTY: wzrost przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój gospodarczy.

AKTUALNOŚCI
18.05.2020 Gmina Stary Sącz przystąpiła do projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Ma on za zadanie podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy.
Projekt będzie prowadzony przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Przystąpiło do niego 85 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Jego założeniem jest wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce  Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gminy.
Działania są częścią szerszego projektu pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Szkolenia zostaną w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Skip to content