Ołtarz Papieski i Muzeum Papieskie

To jedyna taka budowla w Polsce. Jest on pamiątką po wizycie Ojca Świętego Jana Paweł II w Starym Sączu, kiedy to 16 czerwca 1999 roku papież kanonizował błogosławioną Kingę. Nie został on rozebrany i stanowi ważny punkt podczas wizyty pielgrzymów w grodzie świętej Kingi. Stoi na starosądeckich błoniach i jest cały czas używany podczas różnego rodzaju uroczystości. Ołtarz w Starym Sączu, którego autorem jest Zenon Remi – zakopiańczyk pochodzący z znanej sadeckiej rodziny Remich, swoim wyglądem nawiązuje do budowli góralskich w architekturze pasterskiej. Zadaszenie podczas pamiętnej wizyty podtrzymywały dwie potężne kolumny, które wykonano z bryły soli. Miało to nawiązywać do znanej legendy, kiedy to za sprawą Kingi, odnaleziono w Bochni i Wieliczce pokłady soli. Po wizycie kolumny zostały zastąpione drewnianymi podkorami, które do dzisiaj spełniają swoje zadanie. Historia solnych kolumn się nie kończy, gdyż są one składowane w kopalni w Bochni.

Pierwotnie ołtarz miał zostać rozebrany, ale bardzo duże zainteresowanie pielgrzymów, którzy zaczęli tłumnie odwiedzać błonia starosądeckie przekonało władze samorządowe oraz ówczesnego biskupa ordynariusza do pozostawienia ołtarza. Obok ołtarza papieskiego powstało Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II znajdujące się przy ul. Papieskiej 10. W jego skład wchodzi między innymi Muzeum Jana Pawła II oraz Domu Pielgrzyma “Opoka”. Można w nim zobaczyć m. in. pierwszą papieską piuskę z inauguracji pontyfikatu, jego sutannę, narty i pamiątki z pielgrzymek.

Skip to content