BURMISTRZ STAREGO SĄCZA ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem budynku o łącznej powierzchni użytkowej 109 m2 położonego w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 22 wraz z niewydzieloną częścią dz. ew. nr 1854 o pow. 260 m2 (całkowita pow. dz. 0,0782 ha) oraz dojściem do budynku zlokalizowanym na niewydzielonej części działki ew. nr 1855 o pow. 30 m2 (całkowita pow. działki 0,0292 ha) na okres 10 lat

Czytaj dalej

Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 34/14 o pow. 0,0865 ha, 34/20 o pow. 0,1072 ha, 1299/5 o pow. 0,1586 ha położone w Starym Sączu objęte księgą wieczystą numer NS1S/00040279/1 oraz oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 34/17 o pow. 0,1484 ha położona w Starym Sączu, objęta księgą wieczystą numer NS1S/00038437/0.

Czytaj dalej
Skip to content