Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim wnioski o dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O dotację mogą się starać mieszkańcy tylko tych miejsc, gdzie nie ma planów albo możliwości budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Informacji udziela referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (parter, pokoje 4-5) tel. 18 449 77 22, 18 449 77 23

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu i do wyczerpania środków finansowych.

Jest to projekt dla gospodarstw indywidualnych, nie firm. W danej nieruchomości nie może być prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku, gdy dom ma kilku właścicieli to z wnioskiem występuje jedna osoba, ale za pisemną zgodą pozostałych.

Wysokość jednorazowej dotacji wynosi 60 % poniesionych udokumentowanych kosztów przez Wnioskodawcę na budowę kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie więcej niż 10 000 zł brutto poniesionych kosztów. Dotacja będzie rozliczona w ciągu 30 dni od momentu uzyskania dokumentów uprawniających do korzystania z instalacji.

Skip to content