MSIT- BOISKO przy ulicy Bandurskiego


TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja boiska sportowego przy ul. Bandurskiego w Starym Sączu

PROGRAM: Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej

FUNDUSZ: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

BENEFICJENT:                                                 Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:                         966 762 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:                             251 200 PLN

TERMIN REALIZACJI:                                        07.02.2018

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:      23.06.2017

Modernizacja obejmować będzie instalację nowych trybun (po przeciwnej stronie niż dotychczas). Powstaną także kabiny dla zawodników rezerwowych. Cały obiekt będzie monitorowany. Wykonawca w zakresie zadań wybuduje mur oporowy i palisady. Wykona także odwodnienie, odcinek kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków opadowych.

AKTUALNOŚCI:

MAJ 2017

Efekty prac

Na trzy tygodnie przed rozpoczęciem Międzynarodowego Turnieju Sokolik zakończono prace nad zadaszonymi trybunami, które zostały przygotowane aby pomieścić nawet 300 osób.

MARZEC 2017

Rozstrzygnięcie przetargu

16.03.2017 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Bandurskiego w Starym Sączu zostanie powierzona firmie „TEL- BRUK” Radosław Telenga.

Szczegóły: tutaj

 

LUTY 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

22.02.2017 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie modernizacji boiska sportowego przy ulicy Bandurskiego w Starym Sączu.
Termin składania ofert: 09.03.2017 r. godz.11:30

Szczegóły: tutaj

Skip to content