Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast


Mikroprojekt: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”

Projekt realizowany przez Miasto Lewocza (partner wiodący) i Gminę Stary Sącz (partner), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020

O projekcie:
Rezultaty projektu:
O projekcie:

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast.

 

Projekt realizowany przez Miasto Lewocza i Gminę Stary Sącz.

Kontakt do mikrobeneficjenta: GMINA STARY SĄCZ,  uL. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, tel. 48184460270, mail:gmina@stary.sacz.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 115 932,05 euro

 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

98 542,24 euro, co stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

 

współfinansowanie z budżetu państwa: 8 737,77 euro

wkład własny: 8 652,04 euro

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

WARSZTATY POLSKO – SŁOWACKIE

JARMARK ŚWIĘTEJ KINGI 

SYMPOZJUM o dziedzictwie św. Kingi

Miasto Lewocza w ramach projektu sfinansuje  odnowę Fontanny Dobroczynności na placu Mistrza Pawła pochodzącą z 1898 r.

Głównym celem mikroprojektu jest „wzrost wykorzystania dziedzictwa kulturowego Lewoczy i Starego Sącza przez mieszkańców regionu transgranicznego oraz jego odwiedzających”.

Cele szczegółowe:

  1. Ochrona dziedzictwa kulturowego w regionie transgranicznym.
  2. Wzrost świadomości mieszkańców oraz odwiedzających region transgraniczny w zakresie dziedzictwa kulturowego tego regionu.

Miasta Lewocza i Stary Sącz to ważne centra kultury szczycące się bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym pogranicza polsko- słowackiego. Historia miast wiąże się z wieloma istotnymi postaciami historycznymi o charakterze świeckim i religijnym. Taką znaną postacią jest Mistrz Paweł z Lewoczy, którego losy łączą  się nie tylko z Lewoczą, gdzie żył i tworzył. Ale też z polską, gdzie rozpoczął swoją karierę rzeźbiarską. Jego twórczość miała istotny wpływ na sztukępóźnogotycką w Lewoczy oraz przyległego regionu. Tak jak Mistrz Paweł swoją sztuką oddziaływał na życie średniowiecznej Lewoczy. Tak w Starym Sączu ważna postacią była święta Kinga z dynastii Arpadów. Córka króla Węgier Beli IV, Święta Kinga w XIII wieku po śmierci męża panowała na Ziemi Sądeckiej , dbając o polityczny i duchowy rozwój regionu (założenie klasztoru w Starym Sączu).Oba miasta, powołując się na znane osobistości, starają się przybliżyć dziedzictwo historyczne osobom  odwiedzającym region oraz jego mieszkańcom. Oba miasta mają wiele zabytków, wśród których wyróżniają się rynki, skupiające większość cennych obiektów. Rynek jako strefa otwarta dla publiczności – centrum spotkań ludzi, miejsce prezentacji kultury, tradycji i nawiązywania nowych kontaktów, to główny obiekt urbanistyczny skupiający życie miasta. Partnerzy projektowi starają się tę przestrzeń istotną społecznie ożywić i zaoferować tu mieszkańcom i odwiedzającym możliwość prezentacji oraz poznawania historii regionu transgranicznego. W związku z powyższym partnerzy będą realizować zadania, których celem jest udostępnienie tej przestrzeni oraz podniesienie atrakcyjności miast uwzględniające ich bogatą historię. Miasto Lewocza planuje odrestaurowanie i modernizację zabytku – Fontannę Dobroczynności na placu Mistrza Pawła, która znajduje się w centrum miasta i stanowi naturalne miejsce spotkań. W tym, miejscu często zatrzymują się grypy turystów, odpoczywają mieszkańcy. Odrestaurowanie fontanny ożywii uatrakcyjni cała przestrzeń rynku. Miasto Stary Sacz nawiąże do historii poprzez działania miękkie w postaci tematycznego pleneru malarskiego dla artystów regionu transgranicznego i organizacji jarmarku, którego celem będzie prezentacja wyrobów tradycyjnych lokalnych producentów, rzemieślników i artystów. Obydwaj partnerzy zorganizują dwa sympozja dla specjalistów na temat ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego regionu przygranicznego.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 – marzec 2018

PLAKAT →    ULOTKA →

Rezultaty projektu:

REZULTATY po zakończeniu projektu:     

 

 

WARSZTATY MALARSKIE

Warsztaty malarskie młodzieży ze Starego Sącza i Lewoczy odbyły się w Starym Sączu w dniach od 7 – 14 czerwca 2017 r. W warsztatach wzięło udział 17 dzieci ze szkół gimnazjalnych i średnich. Z Lewoczy w warsztatach wzięli udział uczniowie artystycznej szkoły podstawowej z Lewoczy pod nadzorem nauczycieli: Lubomira Repaskiego i Jaroslava Švestku. Ze Starego Sącza w warsztatach wzięła udział młodzież z Prywatnego Gimnazjum pod opieką Renaty Setlik nauczyciela plastyki.

 

Pod opieką trzech instruktorów młodzież wykonała mozaikę z podobizną świętej Kingi oraz tworzyła obrazy  o tematyce historii regionu oraz postaci świętej Kingi i Mistrza Pawła. Efektem siedmiodniowych warsztatów jest  mozaika z podobizną świętej Kingi oraz kilkanaście obrazów o zadanej tematyce. W trakcie warsztatów młodzież malowała też drewniane figurki.

10 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu dokonano odsłonięcia mozaiki inspirowanej dziełem Józefa Raczka, starosądeckiego artysty. Mozaika powstała na ścianie w korytarzu przed sekretariatem Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Głównym motywem dzieła jest artystyczne wyobrażenie św. Kingi, patronki Starego Sącza. Mozaika przedstawia dwa historyczne wydarzenia z jej życia. Ufundowanie klasztoru Klarysek przyczyniło się nie tylko do rozwoju życia duchowego, ale również do wzrostu gospodarczego i urbanistycznego Starego Sącza. Ten historyczny aspekt działalności św. Kingi pokazany jest w dolnej części mozaiki, gdzie widzimy zabytki architektoniczne miasta: klasztor, kościół i domy w rynku.

Święta Kinga otoczona aniołami, symbolami niebiańskiego śpiewu, dzierży w rękach muzyczny rękopis „Omnia beneficia“. Cztery postacie u stóp świętej symbolizują ludzi religijnych. Scena obrazuje historyczny fakt, że św. Kinga przyczyniła się do wprowadzenia śpiewu do liturgii. Aniołowie z trąbkami po dwóch stronach św. Kingi wyrażają zaś radość nieba nad jej poczynaniami. Mozaika była inspirowana malowidłami starosądeckiego artysty Józefa Raczka.

Dzieło wykonała młodzież podczas warsztatów pod nadzorem nauczycieli: Lubomira Repaskiego i Jaroslava Švestku.

Rezultaty pracy młodzieży można było obejrzeć w lipcu w czasie Jarmarku Świętej Kingi, 23 lipca 2017 r. dokonano uroczystego odsłonięcia mozaiki, a przez dwa dni Jarmarku można było obejrzeć na Rynku w Starym Sączu wystawę poplenerową prac wykonanych przez młodzież podczas warsztatów. 

Dla uczestników warsztatów zakupiono stroje historyczne (20 kompletów; w tym 6 kompletów strojów męskich (koszula + portki) oraz 14 kompletów strojów damskich (suknia + zapaska), w których wzięły udział podczas historycznej parady oraz przy prezentacji prac powstałych podczas warsztatów malarskich.

 

JARMARK ŚWIĘTEJ KINGI

Jarmark św. Kingi zorganizowany został w klimacie średniowiecznym. Odbył się w dniach 22 – 23 lipca 2017 roku.   

Program przygotowywany był z myślą o tym, by na jarmarku nie tylko oglądać, ale uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach interaktywnych od nauki tańców dawnych i fechtunku po wyrabianie świec z wosku pszczelego. 

W niedzielę 23 lipca o godz. 15 gościom Jarmarku w Urzędzie Miejskim zaprezentowana została mozaika z wizerunkiem św. Kingi. Po tej krótkiej uroczystości korowód w średniowiecznych strojach przeszedł do rynku na finał turnieju rycerskiego o „Pierścień św. Kingi” i dalszą część jarmarkowych atrakcji. Zaproszeni rzemieślnicy i bractwa rycerskie przygotowały bardzo bogaty program. W zakupionych namiotach ulokowano stoiska z potrawami regionalnym przygotowanymi przez gospodynie z miasta i gminy Stary Sącz. 

W czasie dwudniowego Jarmarku średniowieczne rzemiosła przedstawiły :

Kram Liwocz – pokazy snycerstwa i tokarstwa, pokaz i warsztaty filcowania metodami dawnymi.

Warsztaty Przemyskie – pokaz rogownictwa i bursztyniarstwa, pokaz tkactwa.

Bractwo Świętego Jakuba – pokazy rzemiosła dawnego z zakresu gastronomii, własnoręcznie wykonane kowalskie i szczytnicze (tarcze) wyroby rzemieślnicze, warsztaty walki mieczem treningowym, pokazy średniowiecznego fechtunku.

Sądeckie Rycerstwo Zakonu Świętej Kingi – pokaz zdobienia szkatuł (malarstwo – sztuka użytkowa, tempera z elementami złotnictwa), malarstwo średniowieczne na desce XIV/XV wiek, pokaz i warsztaty interaktywne warsztatu uzbrojenia średniowiecznego, prezentacja kramu średniowiecznych różności (wyroby metalowe i drewniane).

Władysława Korona – pokaz i warsztaty interaktywne warsztatu świecownika, wyrabianie świec metodą średniowieczną z prawdziwego wosku pszczelego.

Drużyna Średniowieczna Czarny Żmij – pokaz robienia krajek, pokaz kowalstwa, pokaz walki wojów wczesnośredniowiecznych.

Widowiska średniowieczne , koncert muzyki oraz pokaz ognia zaprezentowali:


Park Historyczny Słowiański Gród – przedstawił dwa widowiska plenerowe:  dożynki, ceremonia zaślubin, oraz pokazy i warsztaty interaktywne: gra na bębnach, wykonywanie papieru czerpanego, pisanie gęsim piórem, tkanie krajek, wybijanie monet, warsztaty wykonywania lalek motanek, kuchnia słowiańska, kram z pamiątkami, zabawy i gry plebejskie: m.in. – przeciąganie liny i zaprzęgu, na gąbkowe kiścienie odławianie ryb drewnianych, tańce dawne – nauka, „słowiańska dyskoteka,” pokaz mody słowiańskiej. Dla dzieci uczestniczących w konkursach przygotowano sakiewki z gadżetami zakupionymi w ramach mikroprojektu.

Zespół Muzyki Dawnej Dziwoludy prowadził historyczną paradę, uświetnił imprezę akustycznymi występami na Rynku oraz wystąpił na scenie.

Pierwszy dzień Jarmarku zakończył pokaz tańca ognia grupy AZISLIGHT.

Podczas Jarmarku św. Kingi wykonano Oratorium o św. Kindze pt. ” Najważniejsza jest miłość” do muzyki Piotra Pałki, w wykonaniu chóru Voce Angeli i Kameralnej Orkiestry Dell’Arte, z udziałem czterech solistów. Przez dwa dni jarmarku można było obejrzeć wystawę poplenerową obrazów namalowanych przez młodzież uczestniczącą w warsztatach malarskich. Jarmark świętej Kingi zakończył się widowiskiem historycznym i pokazem ognia w wykonaniu Słowiańskiego Grodu. W jarmarku oprócz mieszkańców Gminy Stary Sącz i gości uczestniczyły osoby ze Słowacji. Dwudniowy jarmark profesjonalnie poprowadziła p. Małgorzata Broda.

Na potrzeby organizacji Jarmarku ( przygotowanie stoisk z potrawami regionalnymi zakupiono 6 szt., namiotów handlowych o wymiarach 3x3m).

Ponadto zakupiono 25 kompletów strojów historycznych dla uczestników historycznego korowodu, z tego 13 kompletów damskich, 12 kompletów męskich. W skład kompletu damskiego weszło: giezło lniane, suknia, pasek skórzany, sakiewka, kapelusz słomkowy, natomiast strój męski stanowiła: koszula lniana, spodnie długie, szata wierzchnia, pasek, kapelusz słomkowy, buty, sakiewka. 

 

SYMPOZJUM NAUKOWE

Sympozjum naukowe „Speculum perfectionis – św. Kinga z rodu Arpadów – postać patronki samorządności w Polsce” odbyło się 30 września 2017 r. o godz. 10.00 w Domu Świętej Kingi – w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Tematem przewodnim Sympozjum była św. Kinga.

W konferencji wzięli udział wybitni historycy i znawcy tematu. Spotkanie poświęcone św. Kindze poprowadził ks. prof. dr hab. Józef Marecki – kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ksiądz profesor wygłosił również prelekcję pt. „Rola św. Kingi w kształtowaniu się społeczno-gospodarczego i religijnego oblicza Małopolski”. Konferencja miała charakter międzynarodowy.

Wziął w niej udział dr Géza Cséby, węgierski historyk, poeta, pisarz i tłumacz literatury pięknej. W kontekście licznych kontaktów Starego Sącza z Węgrami wygłosił referat „Pamięć o św. Kindze na Węgrzech”.

Prócz wyżej wymienionych referaty przedstawił ksdr Ryszard Banach, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, tematem referatu była biografia św. Kingi.

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wygłosił referat pt.: „Święta Kinga wśród świętych królowych swego czasu”.

Dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu pokazał w ciekawej prelekcji wspartej prezentacją multimedialną, owoc swoich wieloletnich badań na temat ikonografii św. Kingi.

Danuta Sułkowska, poetka i pisarka, autorka jedynego w swoim rodzaju opracowania historycznego „ Za klauzurą. Starosądecki klasztor od założenia do współczesności” przedstawiła codzienne życie klasztorne.

Sympozjum przysłuchiwała się liczna grupa gości ze Słowacji z zastępcą burmistrza Lewoczy Józefem Cvoligą na czele i dyrekcją artystycznej Zakladnej Umeleckiej Szkoly w Lewoczy, której uczniowie pod kierunkiem Lubomira Repaskiego wykonała mozaikę ze św. Kingą w Urzędzie Miejskim. Wykłady były tłumaczone na język słowacki. W sympozjum wzięło 51 udział osób.

 

Kontakt do mikrobeneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ,ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz,
tel. 48184460270,gmina@stary.sacz.pl

Aktualności:

12 LIPCA 2017 

 

Jarmark św. Kingi w średniowiecznym miasteczku przeniesie nas na dwa dni w XIII wiek. 22-23 lipca starosądeckim rynkiem zawładną bractwa rycerskie i starodawne warsztaty rzemieślnicze.

Bractwo św. Jakuba zaprosi do średniowiecznej kuchni i na warsztaty walki mieczem treningowym. Zaprezentuje również własnoręcznie wykonane kowalskie i szczytnicze (tarcze średniowieczne) wyroby rzemieślnicze, które przetestuje podczas pokazów średniowiecznego fechtunku.

Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi zaproponuje ciekawy pokaz zdobienia szkatuł (malarstwo – sztuka użytkowa, tempera z elementami złotnictwa), malarstwo średniowieczne na desce XIV/XV wiek, pokaz i warsztaty interaktywne warsztatu uzbrojenia średniowiecznego. Nie zabraknie, jak to na jarmarku kramu średniowiecznych różności z wyrobami metalowymi i drewnianymi.

Program przygotowywany był z myślą o tym, by na jarmarku nie tylko oglądać, ale uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach interaktywnych od nauki tańców dawnych i fechtunku po wyrabianie świec z wosku pszczelego. Atrakcji dla całych rodzin będzie moc. Drużyna Wczesnośredniowieczna Czarny Żmij pokaże na czym polega kowalstwo, a na innych stoiskach obejrzymy pokazy tkactwa, snycerstwa, tokarstwa i bursztyniarstwa, warsztat świecownika.

Ciekawie zapowiada się też prezentacja Parku Historycznego Słowiański Gród. Tutaj spróbujemy sił w wykonywaniu papieru czerpanego, pisaniu gęsim piórem, wybijaniu monet, wykonywaniu lalek motanek, ale i zobaczymy pokaz mody słowiańskiej i weźmiemy udział w „średniowiecznej dyskotece”.

Jarmark św. Kingi to również koncerty, widowiska plenerowe i oratorium o św. Kindze. Odbywa się w ramach starosądeckich obchodów roku św. Kingi w 725 rocznicę śmierci księżnej i Klaryski. Program Jarmarku św. Kingi: www.stary.sacz.pl/pl/3396/175625/Jarmark_Swietej_Kingi-dwa_dni_atrakcji.html

Jarmark jest organizowany w ramach projektu: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”, który realizowany jest przez Miasto Lewocza i Gminę Stary Sącz. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

 

 

12 CZERWCA 2017 

W Urzędzie Miejskim w Starym Saczu powstała mozaika z wizerunkiem św. Kingi czuwającej nad swoim miastem. To dzieło uczniów szkoły artystycznej z partnerskiego miasta Lewoczy.

Uczniowie artystycznej szkoły w Lewoczy mają już w tworzeniu mozaik sporą wprawę. W samych Włoszech dzieł ich autorstwa jest co najmniej dziesięć. Jak zapewniał Lubomir Repacki, nauczyciel z Základnej Umeleckej Skoly w Lewoczy i projektant dzieła, starosądecka mozaika jest największa i najokazalsza. Mamy na niej świętą Kingę w otoczeniu aniołów wykonujących słynne „Omnia Beneficia” charakterystyczne starosądeckie budowle i otoczaki rynku. Wszystko inspirowane malowidłami Józefa Raczka znanymi z oficyny nr 21 w rynku.  “Odsłonięcie” dzieła odbyło się w sobotę.

Mozaika to pierwsza część warsztatów malarskich w ramach wspólnego projektu Lewoczy i Starego Sącza: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”. Wspólny projekt w ramach działania „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oznacza również dofinansowanie w wysokości 85 % na niektóre atrakcje przygotowywane na lipcowy Jarmark św. Kingi. Wartość wspólnego projektu wynosi 115 932, 05 euro, z czego starosądecka część to 57 018, 53 euro.

Jarmark potrwa dwa dni ( 22-23 lipca), a towarzyszyć mu będą różne wydarzenia i koncerty. Istotną częścią programu będzie historyczny pochód przez miasto w strojach z epoki, oratorium o św. Kindze, poplenerowa wystawa prac dzieci i młodzieży ( tematem prac będzie historia regionu, św. Kinga i mistrz Paweł). Będzie również okazja do spotkania historyków, którzy porozmawiają podczas naukowego sympozjum o dziedzictwie św. Kingi. Lewocza planuje sfinansować z tego projektu odnowę Fontanny Dobroczynności na placu Mistrza Pawła pochodzącą z 1898 r.

Skip to content