Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast

Mikroprojekt: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”

Projekt realizowany przez Miasto Lewocza (partner wiodący) i Gminę Stary Sącz (partner), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020

Kontakt do mikrobeneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ,
ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz,
tel. 48184460270,

Aktualności:

12 LIPCA 2017 

 

Jarmark św. Kingi w średniowiecznym miasteczku przeniesie nas na dwa dni w XIII wiek. 22-23 lipca starosądeckim rynkiem zawładną bractwa rycerskie i starodawne warsztaty rzemieślnicze.

Bractwo św. Jakuba zaprosi do średniowiecznej kuchni i na warsztaty walki mieczem treningowym. Zaprezentuje również własnoręcznie wykonane kowalskie i szczytnicze (tarcze średniowieczne) wyroby rzemieślnicze, które przetestuje podczas pokazów średniowiecznego fechtunku.

Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi zaproponuje ciekawy pokaz zdobienia szkatuł (malarstwo – sztuka użytkowa, tempera z elementami złotnictwa), malarstwo średniowieczne na desce XIV/XV wiek, pokaz i warsztaty interaktywne warsztatu uzbrojenia średniowiecznego. Nie zabraknie, jak to na jarmarku kramu średniowiecznych różności z wyrobami metalowymi i drewnianymi.

Program przygotowywany był z myślą o tym, by na jarmarku nie tylko oglądać, ale uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach interaktywnych od nauki tańców dawnych i fechtunku po wyrabianie świec z wosku pszczelego. Atrakcji dla całych rodzin będzie moc. Drużyna Wczesnośredniowieczna Czarny Żmij pokaże na czym polega kowalstwo, a na innych stoiskach obejrzymy pokazy tkactwa, snycerstwa, tokarstwa i bursztyniarstwa, warsztat świecownika.

Ciekawie zapowiada się też prezentacja Parku Historycznego Słowiański Gród. Tutaj spróbujemy sił w wykonywaniu papieru czerpanego, pisaniu gęsim piórem, wybijaniu monet, wykonywaniu lalek motanek, ale i zobaczymy pokaz mody słowiańskiej i weźmiemy udział w „średniowiecznej dyskotece”.

Jarmark św. Kingi to również koncerty, widowiska plenerowe i oratorium o św. Kindze. Odbywa się w ramach starosądeckich obchodów roku św. Kingi w 725 rocznicę śmierci księżnej i Klaryski. Program Jarmarku św. Kingi: www.stary.sacz.pl/pl/3396/175625/Jarmark_Swietej_Kingi-dwa_dni_atrakcji.html

Jarmark jest organizowany w ramach projektu: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”, który realizowany jest przez Miasto Lewocza i Gminę Stary Sącz. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

 

 

12 CZERWCA 2017 

W Urzędzie Miejskim w Starym Saczu powstała mozaika z wizerunkiem św. Kingi czuwającej nad swoim miastem. To dzieło uczniów szkoły artystycznej z partnerskiego miasta Lewoczy.

Uczniowie artystycznej szkoły w Lewoczy mają już w tworzeniu mozaik sporą wprawę. W samych Włoszech dzieł ich autorstwa jest co najmniej dziesięć. Jak zapewniał Lubomir Repacki, nauczyciel z Základnej Umeleckej Skoly w Lewoczy i projektant dzieła, starosądecka mozaika jest największa i najokazalsza. Mamy na niej świętą Kingę w otoczeniu aniołów wykonujących słynne „Omnia Beneficia” charakterystyczne starosądeckie budowle i otoczaki rynku. Wszystko inspirowane malowidłami Józefa Raczka znanymi z oficyny nr 21 w rynku.  „Odsłonięcie” dzieła odbyło się w sobotę.

Mozaika to pierwsza część warsztatów malarskich w ramach wspólnego projektu Lewoczy i Starego Sącza: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”. Wspólny projekt w ramach działania „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oznacza również dofinansowanie w wysokości 85 % na niektóre atrakcje przygotowywane na lipcowy Jarmark św. Kingi. Wartość wspólnego projektu wynosi 115 932, 05 euro, z czego starosądecka część to 57 018, 53 euro.

Jarmark potrwa dwa dni ( 22-23 lipca), a towarzyszyć mu będą różne wydarzenia i koncerty. Istotną częścią programu będzie historyczny pochód przez miasto w strojach z epoki, oratorium o św. Kindze, poplenerowa wystawa prac dzieci i młodzieży ( tematem prac będzie historia regionu, św. Kinga i mistrz Paweł). Będzie również okazja do spotkania historyków, którzy porozmawiają podczas naukowego sympozjum o dziedzictwie św. Kingi. Lewocza planuje sfinansować z tego projektu odnowę Fontanny Dobroczynności na placu Mistrza Pawła pochodzącą z 1898 r.

Skip to content