Program Czyste Powietrze

Oficjalna strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić:
– do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
– do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
– do 69 000 zł i do 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla mieszkańców Gminy Stary Sącz utworzyliśmy punkt konsultacyjno-informacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Stan na dzień 30.09.2022 r.

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 462
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 392
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Sącz: 165
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 541 330,38 zł

  Stan na dzień 31.12.2022 r.

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 467
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 402
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Sącz: 189
  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 111 052,73 zł
  Skip to content