Program Czyste Powietrze

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie https://portal.wfos.krakow.pl/ oraz na stronie internetowej programu https://czystepowietrze.gov.pl

Przydatne linki:

Kalkulator grubości izolacji ocieplenia:

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania techniczne określone w Programie Czyste Powietrze

https://lista-zum.ios.edu.pl

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić:
– do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
– do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
– do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Możliwość złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy otrzymali już dotację na inny zakres zadań.

Dla mieszkańców Gminy Stary Sącz utworzyliśmy punkt konsultacyjno-informacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Stan na dzień 30.09.2022 r.

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 462
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 392
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Sącz: 165
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 541 330,38 zł

Stan na dzień 31.12.2022 r.

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 467
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 402
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Sącz: 189
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 111 052,73 zł

Stan na dzień 31.03.2023 r.

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 497
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 414
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Sącz: 227
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 954 907,24 zł

Stan na dzień 30.06.2023 r.

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 538
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 430
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Sącz: 247
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 644 557,04 zł

Stan na dzień 30.09.2023 r.

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 586
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 468
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Sącz: 273
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 956 808,02 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r.

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 635
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 522
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Sącz: 295
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 6 480 187,28 zł

Stan na dzień 31.03.2024 r.

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 691
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Gminy Stary Sącz: 557
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Sącz: 320
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 7 119 265,94 zł
Skip to content