Małopolskie OSP 2023

TYTUŁ PROJEKTU: Małopolskie OSP 2023
NAZWA ZADANIA: „Wykonanie prac remontowo-budowlanych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu
POMOC FINANSOWA: 12 000,00 PLN (udzielona z budżetu Województwa Małopolskiego)
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 24 192,98 PLN
OKRES REALIZACJI: 2023-06-29 do 2023-12-29

Skip to content