Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegającej na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: Działanie 7.1

PODDZIAŁANIE: 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

 

BENEFICJENT:      Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:   6 622 075,18PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE:     4 966 556,38 PLN

OKRES REALIZACJI Z UE:      01.06.2018 –  30.06.2020

DATA PODPISANIA UMOWY  Z UE:    16.11.2018

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej. Projektowany odcinek drogi gminnej o długości ok. 417,0 ma do celowo stanowić połączenie drogi wojewódzkiej 969 ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu. Ponadto powstanie system kanalizacji i odwodnienia, ścieżka rowerowa, budowa chodnika, sytemu odwodnienia powierzchniowego (rowy, przepusty), oświetlenie ronda, drogi gminnej oraz przejść dla pieszych. Dzięki tej inwestycji powstanie połączenie Strefy Aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką oraz gminną dostosowaną do odpowiednich norm nośności. Dla przedsiębiorców powstanie drogi łączącej SAG z droga gminną i dalej w sposób bezpieczny z drogą wojewódzką jest ważną, bo dobra jakość dróg wpływa w bezpośredni sposób na funkcjonowanie firm, sprawność obsługi oraz koszt utrzymania pojazdów.

 

609bcfaaba596_o_large
609bcfac952e0_o_large
609bcfb4b9d5b_o_large
609bcfba5878a_o_large
609bcfbd16808_o_large
609bcfc5cf0ed_o_large
pobierz (1)

Poprzednie
Następne

AKTUALNOŚCI:

PAŹDZIERNIK 2020

Ruszyła budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu.

Jest to część zadania, które warte jest ponad 5 mln zł, z czego 85% tej sumy Gmina Stary Sącz pozyskała ze środków zewnętrznych.

Zdjęcia z prac:

CZERWIEC 2020

Rondo na drodze wojewódzkiej, które skomunikuje ją przez nową drogę gminną z naszą Strefą Aktywności Gospodarczej jest już gotowe!

Poniżej zdjęcia ukazują jak wiele robót zostało wykonanych .

PAŹDZIERNIK 2020

Ruszyła budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu.

Jest to część zadania, które warte jest ponad 5 mln zł, z czego 85% tej sumy Gmina Stary Sącz pozyskała ze środków zewnętrznych.

Zdjęcia z prac:

KWIECIEŃ 2019 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz  z  budową  drogi  gminnej  dojazdowej  do  Strefy  Aktywności  Gospodarczej  w  Starym  Sączu” za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: Janusz Liptak DRO-MOST Łazy Biegonickie 183, 33-340 Stary Sącz Więcej informacji tutaj 
MARZEC 2019 Wyłoniono wykonawcę na realizowane w ramach 7 Osi Priorytetowe zadanie. Najkorzystniejszą ofertę złożył Grzegorz Zając, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe “ZIBUD” z siedzibą w Kamienicy. Więcej informacji tutaj
LISTOPAD 2018 16.11.2018 roku Gmina Stary Sącz podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegającej na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu”.
KWIECIEŃ 2018 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 28 410 500,27 zł. Wśród wybranych znalazł się projekt Gminy Stary Sącz: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegającej na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu”. Informacje o wyborze: tutaj

Skip to content