Dystrybucja węgla

Zakup preferencyjny paliwa stałego

Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach mieszkańcom. Ustawa zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel do 1,5 tys. zł za tonę brutto, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę brutto.

Zgodnie z nowymi regulacjami do dokonania preferencyjnego zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym. Zakup preferencyjny węgla będzie dokonywany na podstawie wniosku składanego na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Proces sprzedaży będą obsługiwać przedsiębiorstwa z terenu gminy zajmujące się sprzedażą opału. Uwaga !!! Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi mieszkaniec/kupujący.

Wnioski należy składać na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-334 Stary Sącz, bądź drogą elektroniczną przez e-Puap, podpisane profilem zaufanym. Adres skrzynki e-Puap: /xkk2740tcp/skrytka

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -doc

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -pdf

Procedura odbioru węgla

Ustawa z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych  z dnia 2listopada 2022r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych  z dnia 2listopada 2022r.w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego.

Skip to content