Śladem średniowiecznych mnichów – po Starym Sączu i Lewoczy

TYTUŁ  MIKROPROJEKTU: Śladem średniowiecznych mnichów – po Starym Sączu i Lewoczy

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

PERTNER WIODĄCY/WNIOSKODAWCA:  Gmina Stary Sącz

PARTNER MIKROPROJEKTU:  Miasto Lewocza  

WARTOŚĆ CAŁKOWITA MIKROPROJEKTU:  54 338,94 €

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA  Z UE: 46 188,09 €

OKRES REALIZACJI: 01-2021  –  12-2021

 

CEL PROJEKTU:  Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

 

pobierz (3)
pobierz (4)
pobierz (5)
pobierz (6)
pobierz (7)
pobierz (8)
pobierz (9)
pobierz (10)
pobierz (12)
pobierz (13)
pobierz (14)
pobierz (15)

Poprzednie
Następne

Posłuchaj wywiad RADIA KRAKÓW:

AKTUALNOŚCI:

7 WRZEŚNIA 2021

W dniu dzisiejszym w Sali Głównej Muzeum Regionalnym w Starym Sączu “Dom na Dołkach”  odbyło się sympozjum naukowe w ramach mikroprojektu pn.”Szlakiem średniowiecznych Mnichów po Starym Sączu i Lewoczy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Relacja była również dostępna w wersji on-line poprzez aplikację ZOOM.

Tematem przewodnim sympozjum był wpływ “kwestii franciszkańskiej” i jej emanacji na kulturę i historię Europy oraz niekwestionowaną rolę Starego Sącza i Lewoczy w chronieniu i upowszechnianiu duchowego jak i materialnego dziedzictwa naszego regionu.

Podczas spotkania eksperci wygłosili następujące tematy:

  •  o. Andrzej Zając OFMConv: Bracia w mieście. Symbioza miejskich społeczności i klasztorów franciszkańskich.
  • Leszek Zakrzewski: Pamięć obecności Braci Mniejszych w Starym Sączu
  • Danuta Sułkowska: Historia i współczesność klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu
  • Robert Ślusarek: Dziedzictwo kulturowe i mecenat artystyczny franciszkanów i klarysek sądeckich.
  •  Miroslav Števík: O początkach i lokowaniu średniowiecznych klasztorów na Spiszu
  • Sławomir Wróblewski:  Średniowieczne zamki ziemi sądeckiej

Prelekcje i materiały z sympozjum będą źródłem wiedzy do opracowania publikacji zawierającej treści edukacyjne i mapkę turystyczną zabytkowego traktu.

ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA: 

25 LUTEGO 2021

Szlak Średniowiecznych Mnichów, czyli nowa trasa dla turystów w Starym Sączu stała się w ostatnim czasie obiektem zainteresowania wielu lokalnych mediów.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu zostali zaproszeni do udzielenia wywiadu dla Radia Kraków. Podczas spaceru z reporterem zostały zaprezentowane m.in. kociajdy, czyli wąskie uliczki wybrukowane otoczakami. To właśnie one mają zostać wyremontowane z dbałością o zachowanie ich w pierwotnych stanie.  Przejście szlaku będzie możliwe dzięki specjalnie stworzonej do tego aplikacji.

Materiału z wywiadu można posłucha na stronie: radiokrakow.pl

Skip to content