PARK & RIDE

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

PODDZIAŁANIE: Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr

 

BENEFICJENT: MPK Sp. z o. o. w Nowym Sączu – Lider; Gmina Stary Sącz – Partner
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 8 616 701,35 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 5 432 120,86 PLN
OKRES REALIZACJI: 28.09.2016 – 15.11.2019
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:  27.12.2017r.

 

Park & Ride czyli Parkuj i Jedź to parking zlokalizowany w pobliżu peryferyjnych przystanków, przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Inwestycja ta ma na celu wzmocnienie roli transportu miejskiego jako alternatywy dla środków transportu indywidualnego, poprzez rozbudowę połączeń transportowych miasto – wieś. Ponadto inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia szlaków komunikacyjnych prowadzących do Nowego Sącza oraz zmniejszenia emisji spalin jakie dostają się do atmosfery.

Koncepcja projektowa zakłada stworzenie ciągu turystycznego będącego szlakiem pieszo-rowerowym zorientowanym na lokalny kontekst kulturowo-krajobrazowy przy jednoczesnym realizowaniu podstawowej potrzeby zapewnienia przestrzeni parkingowej.

Lokalizacja miejsc postojowych na zewnątrz historycznego układu urbanistycznego Starego Sącza ma służyć działaniom systematycznego wyprowadzania uciążliwego ruchu kołowego ze ścisłego centrum miasta i funkcjonować na zasadach systemu PARK& RIDE.

Trasa pieszo-rowerowa proponowana jest jako struktura przestrzenna posiadająca oprawę architektoniczną pełniącą rolę uzupełniającą wobec istniejącego, materialnego (i nie tylko) dziedzictwa miasta poprzez przybliżanie wybranych narracji wzdłuż jej przebiegu takich jak:

–  historia i fakty o Starym Sączu
–  lokalne punkty/miejsca widokowe – przedpole widokowe Starego Sącza
–  przełamanie, miejsce widokowe na klasztor z fortyfikacjami i ogrodami Klarysek
–  aleja drzew – oś kompozycyjna, interwał pomiędzy krawędzią miasta i jego charakterystycznym centrum.
–  skwer i zamknięcie widokowe budynkiem Muzeum Regionalnego (i przyszłym Centrum Kultury i Sztuki)
–  kulminacja trasy i jej cel – wyjście na Staromiejski Rynek.

park_ride
pobierz (2)
pobierz (3)
pobierz (4)
pobierz (5)
pobierz (6)

SPOT RADIOWY WYEMITOWANY NA ANTENIE RADIA RDN MAŁOPOLSKA I RDN NOWY SĄCZ 

AKTUALNOŚCI

LUTY 2020

Informacja – Autobusy Dalekobieżne

Informujemy, że od dnia 01.03.2020 r. tj. niedziela, autobusy komunikacji dalekobieżnej będą zatrzymywać się na przystanku „Stary Sącz –ul. Pod Ogrodami” przy Park & Ride.

Natomiast od dnia 16.03.2020 r. autobusy dalekobieżne nie będą zatrzymywać się na przystankach zlokalizowanych w Rynku w Starym Sączu,  a jedynie na przystanku przy ul. Pod Ogrodami.

17 STYCZNIA 2020

Otwarcie Park & Ride 

W dniu dzisiejszym do użytku został oddany kompleks umożliwiający sprawniejszą komunikację autobusową między Starym Sączem, a Nowym Sączem.

Park & Ride (Parkuj i Jedź) wybudowane zostało w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Nowym Sączu. Właśnie tu zlokalizowany zostanie główny węzeł komunikacyjny, a pozostawione na parkingu auta pozwolą odciążyć część ruchu na ulicy Węgierskiej. Parking posiada 134 miejsca dla samochodów osobowych i cztery dla autokarów. Dworzec znajdujący się na terenie parkingu został w pełni dostosowany do  potrzeb osób niepełnosprawnych.

W otwarciu inwestycji uczestniczyli posłowie Urszula Nowogórska, Patryk Wicher i Wiesław Janczyk, marszałek Witold Kozłowski, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, wójtowie Stanisław Banach, Jan Dziedzina i Jan Kotarba oraz samorządowcy Gminy Stary Sącz.

 

 

LINK DO FILMIKU Z OFICJALNEGO OTWARCIA:    https://www.youtube.com/watch?v=DhFAancKSFA

STYCZEŃ  2020

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego Park&Ride w Starym Sączu

10 stycznia 2020 r. w Bibliotece Powiatowej PiMG im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu  na hasło i spot reklamowy promujący ekologiczne zachowania komunikacyjne w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej.”

Do konkursu zgłoszono 28 pozycji haseł oraz 14 spotów reklamowych. W tym etapie konkursu wzięło udział 64 uczniów z ośmiu szkół z terenu Gminy Stary Sącz. Podczas uroczystości Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki  wręczył nagrody i wyróżnienia  następującym uczniom:

*HASŁO:
I MIEJSCE:
1.    Martyna Skoczeń, Szkoła Podstawowa Nr 1 im.ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu   „Oszczędź swoje  środowisko, parkuj tutaj bo jest blisko.”
WYRÓŻNIENIA:
1.    Patryk Mikulec,  Szkoła Podstawowa Nr 1 im.ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu  „Zaparkuj i zadbaj o świat!’
2.    Julia Dudek, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy
 „Stoisz w korku, czas ucieka, a twój rower tylko czeka.
Zamiast smogu błękit nieba, bo od dziś  eko być trzeba.”
3.    Karol Olszowski, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach
“Gdy samochód swój  zostawisz , wszystkim wielką radość sprawisz!
Smog przestanie straszyć wszędzie, tlenu wkrótce nam przybędzie! “
4.    Justyna Plata, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy,
” Okaż kulturę i chroń naturę”
5.    Marlena Baran, Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w  Barcicach, 
“Kto w Park & Ride inwestuje, życie bez korków planuje.”

*SPOT REKLAMOWY:
I MIEJSCE:
1.    Emilia Łuczak i Alina Obrzud , Szkoła Podstawowa Nr 1 im.ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
WYRÓŻNIENIA:
1.    Jakub Zygmunt, Piotr Lisowski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
2.    Laura Dobrowolska, Maria Wastag, Antonina Biel, Bartłomiej Szumacher,  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
3.    Emilia Zielonka, Emilia Krzak, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach
4.    Patrycja Przybylska, Dominika Górska, Zuzanna Ptak, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz za dojrzałość w podejściu do tematu, wartości merytoryczne oraz za wykorzystanie innowacyjnych i kreatywnych technik animacji. Szczególne podziękowania „za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursie” i okolicznościowe dyplomy  odebrali opiekunowie z poszczególnych szkół:
1.    Panie Justyna Tyka, Aneta Mamala i Małgorzata Wąchała ze Szkoły Podstawowej Nr. 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu;
2.    Panie Karolina Botwina, Wiesława Łatka, Barbara Owsianka ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy;
3.    Pani Iwona Kaleta i Pan Maksymilian Tomasiak ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach;
4.    Pani Sylwia Kotas ze Szkoły Podstawowej im. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu;
5.    Pan Sylwester Klimek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu;
6.    Pani Monika Wojtaszek ze Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Popowicach;
7.    Pani Barbara Trzop ze Szkoły Podstawowej Nr. 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu;
8.    Pani Alicja Olszowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach. 

Relacja z uroczystości

Zwycięski spot: 

PRACE WYRÓŻNIONE: 

STYCZEŃ 2020

PRZYSTANEK POD OGRODAMI (DWORZEC)

Od dzisiaj wszystkie autobusy MPK kursujące do i ze Starego Sącza zatrzymują się na przystanku przy parkingu Park&Ride przy ul. Pod Ogrodami.

Wprowadzone zostały również zmiany na liniach autobusowych MPK, a przy parkingu „Park &  Ride” uruchomiony został dodatkowy przystanek Stary Sącz – Pod Ogrodami (dworzec), na który wjeżdżają linie: 10, 24, 11, 47, 49, 43.

GRUDZIEŃ 2019

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU EKOLOGICZNEGO

3 grudnia b.r. Komisja Konkursowa zakończyła ocenę złożonych prac promujących ekologiczne zachowania komunikacyjne w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród  przez Burmistrza Gminy Stary Sącz nastąpi 10 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.

Komisja Konkursowa brała pod uwagę zarówno oryginalność podejścia do tematu, inwencję twórczą, pomysł, ale także wartość merytoryczną, techniczną i artystyczną.  Zdaniem oceniających hasła jak i spoty charakteryzowały się dużą kreatywnością.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i już dzisiaj zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników.

WRZESIEŃ 2019 

KONKURS!

Wkrótce oddamy do użytkowania niezwykle ważną dla dalszego rozwoju naszej gminy inwestycję: parking Park&Ride w Starym Sączu. Powstanie nowoczesny dworzec z wszelkimi udogodnieniami i poczekalnią oraz miejsca parkingowe, gdzie będzie można zaparkować samochód, rower i przesiąść się na komunikację zbiorową.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie na wymyślenie hasła lub realizację spotu/filmiku promującego ekologiczne zachowania komunikacyjne wśród mieszkańców, uczniów, osób pracujących na terenie naszej gminy.

Termin składania prac konkursowych przesunięto na 25 listopada 2019 r. do godz.: 15:00 (na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu).

Hasło promocyjne:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karta oceny

 

Spot promocyjny:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karta oceny

 

Prezentacja

Plakat

Materiały pomocnicze I

Materiały pomocnicze II

LIPIEC 2019

Starosądecki Park&Ride wkracza w końcową fazę realizacji.

KWIECIEŃ 2019

 GRUDZIEŃ 2018

 

 

MAJ 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.05.2018r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne pn. ”Budowa  systemu  komunikacyjnego  Park&Ride  dla miasta Stary Sącz, opartego o projekt przestrzeni parkingowej dla samochodów osobowych i autokarów z niezbędnym zapleczem technicznym, zatoką autobusową komunikacji publicznej”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Łącka: KOMPLEX-BUD Józef Wójcik.

KWIECIEŃ 2018

Ponowienie zamówienia publicznego

Dnia 13 kwietnia 2018 roku Urząd Gminy w Starym Sączu ponowił ofertę przetargową dotyczącą budowy systemu komunikacyjnego Park&Ride.

Więcej informacji: tutaj

MARZEC 2018

Unieważnienie przetargu

Dnia 12.03.2018 Urząd Gminy poinformował o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. Oferty złożone w przetargu wyraźnie przewyższały minimalną kwotę jaką ustalono na sfinansowanie zamówienia.

Więcej informacji: tutaj

LUTY 2018

Ogłoszenie przetargu

Gmina Stary Sącz ogłasza przetarg na wykonanie projektu o tytule: „Budowa systemu komunikacyjnego Park&Ride dla miasta Stary Sącz, opartego o projekt przestrzeni parkingowej dla samochodów osobowych i autokarów z niezbędnym zapleczem technicznym, zatoką autobusową komunikacji publicznej”

Więcej informacji: tutaj

Skip to content