Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

TYTUŁ PROJEKTU: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

FUNDUSZ:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

DZIAŁANIE: 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:  80 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE:  80 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 14.04.2020 – 14.10.2020

DATA PODPISANIA UMOWY O POWIERZENIE GRANTU:  14.04.2020

 

CEL PROJEKTU:  Głównym celem projektu jest zakup komputerów dla  starosądeckich szkół, które trafią do grupy potrzebujących uczniów w celu usprawnienia zdalnej nauki.

PLANOWANE EFEKTY:  Usprawnienie, poprawa jakości i umożliwienie zdalnej nauki uczniom starosądeckich szkół w czasie wprowadzonego stanu epidemii.

 

AKTUALNOŚCI

KWIECIEŃ 2020 

W dniu wczorajszym tj. 14.04.2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącym realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Stary Sącz podpisała Umowę  z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na powierzenie grantu. 

Przyznane zostało 80 000,00 zł na realizację owego projektu za które już  niedługo Gmina  zakupi  42 laptopy o które wcześniej wnioskowała w ramach projektu i przekaże sprzęt dla najbardziej potrzebujących uczniów starosądeckich szkół, umożliwiając im tym samym sprawną zdalną naukę.

KWIECIEŃ 2020

Już od czwartku 42 uczniów starosądeckich szkół będzie mogło korzystać z zakupionych w projekcie laptopów.  

Zakup sprzętu jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Przekazane uczniom przez Dyrektorów szkół laptopy wysokiej jakości umożliwią tym dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

 

 

Skip to content