Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: Działanie 11.2

 

BENEFICJENT:                                                   Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:        3 022 331,08 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE:          1 959 731,41 PLN

OKRES REALIZACJI:                                             01.07.2017 – 30.06.2020

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:       06.06.2018

 

CEL:  podniesienie poziomy nauczania w jednostkach edukacyjnych Gminy Stary Sącz, tworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni publicznych, wspierających rozwój kapitału społecznego, tworzenie nowych oddziałów przedszkolnych odpowiadających zapotrzebowaniu wśród mieszkańców Gminy.

PLANOWANE EFEKTY:  poprawie ulegną warunki kształcenia uczniów, polepszą się również warunki bytowe kadry nauczycielskiej, pedagogicznej oraz personelu administracyjnego i pomocniczego tej placówki oświatowej. Nowa estetyka wpłynie na poprawę wizerunku szkoły i bezpośredniego otoczenia, jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży. Całemu terenowi szkoły przywrócone zostaną dawne funkcje oraz wzbogacony on zostanie o nowe możliwości.

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej w Barcicach o 4 sale lekcyjne wraz z wyposażeniem oraz zapleczami socjalnymi. Dzięki temu poprawie ulegną warunki kształcenia uczniów, polepszą się również warunki bytowe kadry nauczycielskiej, pedagogicznej oraz personelu administracyjnego i pomocniczego tej placówki oświatowej. Zaprojektowano po dwie sale lekcyjne na kondygnacji. Aby zapewnić dostępność osobom niepełnosprawnym na wszystkie poziomy szkoły powstanie dźwig osobowy usytuowany przy głównym wejściu do budynku. W części istniejącej przebudowywane zostaną sale lekcyjne dostosowane na potrzeby pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej. Dodatkowo nastąpi dostosowanie całego obiektu do obowiązujących przepisów PPOŻ.

Aktualności

Październik 2018

Rozstrzygnięcie przetargu

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm:

LIDER:
F.H.U.B. “ZŁOCKI” Robert Złocki
33-334 Kamionka Wielka 343
PARTNER:
PPHU Bogdan Romanek
os. 1000-lecia 4b/12,
33-340 Stary Sącz

Więcej informacji: tutaj

Wrzesień 2018

Ogłoszenie przetargu

13.09.2018 r. Gmina Stary Sącz ogłosiła przetarg na przebudowę i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną.

Więcej informacji: tutaj

Marzec 2018

Wyniki naboru

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

20 marca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwał dokonał wyboru do dofinansowania 59 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 189 374 153,03 zł. Wśród wybranych znalazł się projekt Gminy Stary Sącz pt.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną”.

Więcej informacji: tutaj

Skip to content