Szkoły Podstawowe

Placówki edukacyjne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz:

• Szkoła Podstawowa w Starym Sączu nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu

dyrektor: mgr Elżbieta Bodziony

ul. Mickiewicza 59

33-340 Stary Sącz

tel. 18/ 446 04 80

strona www:https://jedynka.stary.sacz.pl/

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

dyrektor: mgr Wioletta Nowak

ul. Daszyńskiego 23

33-340 Stary Sącz

tel. 18/ 446 04 81

strona www:http://www.sp2.stary.sacz.pl/pl

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok

 Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach

dyrektor: mgr Grzegorz Garwol

Barcice Górne 66

33-342 Barcice

tel. 18/ 446 66 60

strona www:http://spbarcice.eu/

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok

• Szkoła Podstawowa im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Gaboniu

dyrektor: mgr Piotr Wańczyk

Gaboń 67

33-388 Gołkowice

tel. 18/ 446 32 60

strona www:https://spgabonstarysacz.edupage.org/

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach

dyrektor: mgr Renata Burchel

Gołkowice Górne 65

33-388 Gołkowice

tel. 18/ 446 34 44

strona www:http://www.sp-golkowice.iaw.pl/ 

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok

• Szkoła Podstawowa w im. ks. Prałata Płk Tadeusza Dłubacza Moszczenicy

dyrektor: Sylwia Korona-Sowińska

Moszczenica Niżna 64

33-340 Stary Sącz

tel. 18/ 446 02 96

strona www:

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok

• Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Popowicach

dyrektor: mgr Grażyna Smaga

Popowice 115

33-340 Stary Sącz

tel. 18/ 442 95 82

strona www:https://sp-popowice.starysacz.org.pl/

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok

• Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

dyrektor: mgr Aleksander Łukasik

Przysietnica 152

33-342 Barcice

tel. 18/ 448 00 66

strona internetowa: https://spprzysietnica.stary.sacz.pl

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok

• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skrudzinie

dyrektor: mgr Teresa Szewczyk

Skrudzina 42

33-388 Gołkowice

tel. 18/ 446 3685

strona www:http://www.sp-skrudzina.stary.sacz.pl/pl

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok

Skip to content