Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – Do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz

Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – Do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz

Numer Edycji: Edycja2/2021/6398/PolskiLad

Kwota promesy: 4.750.000,00 PLN

Całkowita wartość: 7.590.193,75

Planowana data zakończenia Inwestycji: 28.11.2023

Opis Inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – Do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz na odcinku od drogi krajowej nr 87 w kierunku rzeki Poprad.

Rozbudowa drogi ma na celu poprawienie bezpieczeństwa oraz warunków ruchu w miejscowości Barcice Dolne.

Główny zakres inwestycji obejmował będzie:

– rozbudowę drogi gminnej,

– budowę chodników,

 -wykonanie poboczy,

 -rozbudowę skrzyżowań,

– budowę i przebudowę zjazdów,

– budowę systemu odwodnienia drogowego,

– budowę oświetlenia ulicznego,

– przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu.

AKTUALNOŚCI

Czerwiec 2023

W dniu 09.06.2023 Gmina Stary Sącz złożyła oświadczenie beneficjenta do promesy. Wykonawcą, który został wybrany do realizacji była firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław.  Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosiło: 7.590.193,75 PLN.

Kwiecień 2023

W dniu 25.04.2023 Gmina Stary Sącz złożyła wniosek o udzielenie Promesy, która została przyznana w dniu 26.04.2023r.  Kwota Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6398/PolskiLad wynosiła 4.750.000,00 PLN, co stanowiło 62,58% Ostatecznej wartości Inwestycji.

Skip to content