Sekretarz Gminy Stary Sącz

Daniel Śmierciak

Daniel Adam Śmierciak (ur. 24 września 1976 r. w Nowym Sączu) – samorządowiec, urzędnik, społecznik. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Bankowość, studia podyplomowe o specjalności zarządzanie i „Master of Business Administration” w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.

Od 1997 r. pracował na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu, a po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie do 2012 r. W okresie 2003 – 2013 pełnił funkcję społecznego kuratora sądowego dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. Od października 2012 r. zatrudniony jest w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu. Początkowo kierował Referatem Spraw Obywatelskich, Administracyjno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska. Od 1 grudnia 2016 r. pełni funkcję Sekretarza Gminy Stary Sącz. Aktywnie uczestniczy w pracy samorządów województwa małopolskiego. Od 2019 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej.

Sekretarz gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

Referatu Organizacji i Spraw Społecznych

Referatu Spraw Obywatelskich

Referatu Ochrony Środowiska

Referatu Administracyjno-Informatycznego

godziny urzędowania: pon. – pt. 7:30-15:30      
telefon: 18 446 02 70
e-mail: dsmierciak@starysacz.um.gov.pl

Skip to content