Załatw sprawę

Całodobowy telefon zarządzania kryzysowego
(o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) 18 4460055 (tel. kom. 665460270)

URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU

33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25.

Dziennik Podawczy, Sekretariat Urzędu
tel.: (18) 446-02-70, (18) 446-02-71, (18) 446-02-72, (18) 446-02-75, (18) 446-02-78, (18) 446-02-80, (18) 446-02-86, (18) 449-77-00, (18) 449-77-01, (18) 449-77-06, (50) 540-22-74, (51) 612-49-28, fax (18) 446-02-73, (18) 446-02-11,
(18) 449-77-77, (18) 449-77-78

e-mail: gmina@starysacz.um.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00

BURMISTRZ, ZASTĘPCA BURMISTRZA przyjmują STRONY
w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 9:00-10:30, 14:00-15:00

Konta bankowe Urzędu Miejskiego w Starym Sączu od 1 września 2014 roku

BANK SPÓŁDZIELCZY W STARYM SĄCZU

Rachunek Główny Budżetu Gminy

14 8816 0001 2001 0007 5545 0001

RACHUNEK PODSTAWOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

23 8816 0001 2001 0000 0013 0045

DOCHODY Z TYTUŁU UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH

66 8816 0001 2001 0000 0013 0047

RACHUNEK DEPOZYTOWY-WADIA

39 8816 0001 2001 0000 0013 0048

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

12 8816 0001 2001 0000 0013 0049

Skip to content