Przebudowa i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu

Nazwa Inwestycji: Przebudowa i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu

Numer Edycji: Edycja2/2021

Kwota promesy: 5.180.885,01 PLN

Całkowita wartość: 6.095.158,83

Planowana data zakończenia Inwestycji: 28.11.2024

Opis Inwestycji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu jest  ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. Znajduje się w nim 5 pracowni.  ŚDS w Starym Sączu od dawna sygnalizuje trudności lokalowe związane z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów a także z pomieszczeniem większej liczby uczestników.  Stąd konieczność  powiększenia bazy lokalowej. 

AKTUALNOŚCI

Marzec 2023

W dniu 27.03.2023 Gmina Stary Sącz złożyła wniosek o udzielenie Promesy, a w dniu 28.03.2023 została przyznana Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/20215597/PolskiLad, która wynosiła 5.180.885,01 PLN, co stanowiło 85% ostatecznej wartości inwestycji.

W dniu 30.03.2023 Gmina złożyła Oświadczenie beneficjenta do Promesy, gdzie wskazała wykonawcę zadania : Instalacje Budownictwo Marcin Pietruszka, Podegrodzie 620 33-386. Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosiło: 6.095158,83 PLN.

Skip to content