Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

TYTUŁ PROJEKTU : „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Oś priorytetowa : Wiedza i kompetencje

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół

PODDZIAŁANIE 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

BENEFICJENT : Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU :  74 784,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE : 74 784,00 PLN

AKTUALNOŚCI:

CZERWIEC 2021 r.

Gmina Stary Sącz w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” pozyskała dofinansowanie w wysokości 74 784,00 zł. Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 umożliwiły zakupienie 32 sztuk nowoczesnych laptopów, wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez dostarczenie im  zakupionego sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie.

Jest to już kolejny zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Wcześniej Gmina zakupiła 92 sztuki laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  i „Zdalna Szkoła +” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

 

 

Skip to content