Zastępca Burmistrza Starego SączaKAZIMIERZ GIZICKI

Kazimierz Wojciech Gizicki (ur. 8 sierpnia 1969 r. w Nowym Sączu) elektro-energetyk, samorządowiec i polityk, działacz sektora NGO, starosądecki radny, w latach 2010–2012 przewodniczący Rady Miejskiej Starego Sącza, od 2012 wiceburmistrz Starego Sącza.

Absolwent Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu, ukończył elektrotechnikę na Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie, oraz studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Pracował w spółce Carbon S.A. i CIEPŁOWNIK S.C. W latach 2002 -2004 pełnił funkcję ławnika w Sądzie Pracy w Nowym Sączu. W Radzie Miejskiej Starego Sącza  po raz pierwszy zasiadł w 2006, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. W 2010 po raz drugi ubiegał się z powodzeniem o reelekcję, po czym został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej VI kadencji. Po wyborach przedterminowych na Burmistrza Starego Sącza w 2012, powołany 2 lutego 2012 na wiceburmistrza Starego Sącza. Członek zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” (od 2007 do 2015). Prezes OSP Przysietnica (od 2007-2020). Założyciel stowarzyszenia Górali Popradzkich w Przysietnicy i zespołu regionalnego Bystro Kicora. Entuzjasta historii Polski, orędownik dziedzictwa kultury i tradycji.

Zastępca burmistrza Starego Sącza sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Referat Infrastruktury Komunalnej
  2. Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego
  3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej
  5. Placówka Wsparcia Dziennego
Skip to content