Zastępcy Burmistrza Starego Sącza


Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Referat Infrastruktury Drogowej
 2. Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego
 3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej
 5. Placówka Wsparcia Dziennego

Sekretarz Gminy Starego Sącza Daniel Śmierciak sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Referat Organizacji i Spraw Społecznych
 2. Referat Spraw Obywatelskich
 3. Referat Ochrony Środowiska
 4. Referat Administracyjno-Informatyczny

Skarbnik Gminy Stary Sącz Bogumiła Klimczak sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Referat Finansowo-Budżetowy
 2. Referat Podatków i Opłat
Skip to content