Patronat Honorowy Burmistrza

Otrzymanie patronatu honorowego Burmistrza Starego Sącza wiąże się z przesłaniem pisma do Burmistrza Starego Sącza z prośbą o patronat honorowy nad wydarzeniem wraz z opisem wydarzenia i informacją o organizatorze i przesłaniu na adres:

Burmistrz Starego Sącza
Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz

lub

DRUK WNIOSKU

Prośbę o patronat należy przesłać przynajmniej 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.

Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu.

O patronat honorowy Burmistrza Starego Sącza może ubiegać się każdy kto organizuje wydarzenie, które posiada szczególną rangę kulturalną, społeczną lub promocyjną

Co daje patronat honorowy Burmistrza Starego Sącza?

  • podkreśla rangę wydarzenia,
  • możliwość umieszczenia herbu Gminy Stary Sącz z podpisem “Burmistrz Starego Sącza” na wszystkich materiałach promujących wydarzenie.

Otrzymanie patronatu honorowego Burmistrza Starego Sącza zobowiązuje organizatora do:

  • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz herbu Gminy Stary Sącz we wszystkich materiałach organizatora,
  • dołączenia linku starysacz.um.gov.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora,
  • przekazania do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu kompletu materiałów/publikacji po zakończeniu wydarzenia
Skip to content